Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Các đơn vị, địa phương khẩn trương hoàn thành thu ngân sách

(Cập nhật lúc: 12/11/2019 16:45:00 )

Ngày 11/11/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải đã chủ trì họp đôn đốc thu ngân sách nhà nước năm 2019. Dự họp có lãnh đạo các Sở, ngành liên quan và lãnh đạo UBND huyện Chợ Đồn.

Quang cảnh buổi làm việc

Để thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, ngay từ đầu năm, các cấp, ngành, địa phương đã cùng với các cơ quan chức năng và ngành Thuế tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đôn đốc thu nộp, thu hồi nợ đọng thuế nhằm góp phần làm giảm nợ đọng, hoàn thành thu ngân sách trên địa bàn. Công tác kiểm tra, giám sát việc kê khai nộp thuế được tăng cường, việc xử lý với những trường hợp kê khai chậm, không nộp hồ sơ khai thuế ngày càng quyết liệt. Bên cạnh đó công tác cải cách hành chính, hỗ trợ kê khai thuế và nộp thuế điện tử được đẩy mạnh, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp và người dân trong thực hiện các thủ tục về thuế.

Năm 2019, Bắc Kạn được Bộ Tài chính giao thu ngân sách nhà nước 678 tỷ đồng và UBND tỉnh giao 700 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến hết tháng 10/2019, toàn tỉnh mới thu được 535 tỷ đồng, đạt 76,2% dự toán. Trong đó, thành phố Bắc Kạn đạt 103,3%, các huyện Bạch Thông 89,7%; Pác Nặm 78,1%; Ba Bể 77,7%; Ngân Sơn 70,4%, Chợ Mới 69,5%; Văn phòng Cục Thuế 71,1%; huyện Chợ Đồn thấp nhất, đạt 54,9%.

Đến 31/10/2019 còn 99 đơn vị nợ thuế với tổng số tiền là 101 tỷ đồng, trong đó có 15 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản, 65 doanh nghiệp xây dựng cơ bản, 19 đơn vị hoạt động trong các lĩnh vực khác. Dự kiến từ nay thu nợ được khoảng trên 33,5 tỷ đồng.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất một số giải pháp thu ngân sách nhà nước từ nay đến cuối năm 2019, đặc biệt trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, xây dựng cơ bản và thu tiền sử dụng đất của các doanh nghiệp, địa phương.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải yêu cầu ngành Thuế và các Sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp thực hiện hiệu quả công tác quản lý thuế, thu thuế và đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách nhà nước đã đề ra. Sở Tài chính đôn đốc các ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đã được phê duyệt; Sở Tài nguyên và Môi trường cùng phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hồ sơ thủ tục của các địa phương để sớm tiến hành thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất, đặc biệt tại 02 huyện Chợ Đồn, Ba Bể. Cơ quan Thuế thường xuyên báo cáo UBND tỉnh tiến độ thu thuế để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.../.

Thu Cúc
Sign In