Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Điểm sự kiện và hoạt động của lãnh đạo tỉnh nổi bật trong tuần từ ngày 28/10 đến ngày 03/11/2019

(Cập nhật lúc: 04/11/2019 14:18:52 )

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Biểu dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; Hội nghị triển khai Cổng dịch vụ công quốc gia… là những sự kiện và hoạt động của lãnh đạo tỉnh nổi bật trong tuần từ ngày 28/10 đến ngày 03/11/2019.

Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 BCH Trung ương Đảng khóa XII

Tại Hội nghị ngày 28/10/2019, đồng chí Nguyễn Văn Du - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã thông báo nhanh về kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Theo đó, thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, từ ngày 07/10/2019 đến ngày 12/10/2019, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII họp Hội nghị lần thứ 11 để thảo luận, cho ý kiến đối với: Dự thảo Báo cáo chính trị và Dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011). Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030. Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025…

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã được học tập, quán triệt triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương.

Biểu dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2016 - 2019

Ngày 29/10, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2016 - 2019.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Tiến Nam - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đều nhấn mạnh việc Hội Nông dân tỉnh cần gắn kết chặt chẽ phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững với phong trào xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương nhằm tạo ra những sản phẩm nông nghiệp an toàn, có giá trị, hình thành vùng sản xuất lớn tập trung. Các phong trào cần thiết thực hơn nữa, tạo môi trường thuận lợi cho nông dân phát triển sản xuất kinh doanh.

Dịp này, 24 hộ nông dân tiêu biểu trong phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2016 - 2019 đã được nhận Bằng khen của UBND tỉnh và 53 cá nhân đại diện hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2016 - 2019 nhận Bằng khen của Hội Nông dân tỉnh.

Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014 - 2019

Ngày 29/10, Hội Cựu chiến binh (CCB ) tỉnh tổ chức Đại hội thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” tỉnh Bắc Kạn lần thứ VI, giai đoạn 2014 - 2019. Các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Văn Đạo - Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; Đinh Quang Tuyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo đại hội.

Nhân dịp này, Trung ương Hội CCB Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 05 tập thể thuộc Hội CCB tỉnh Bắc Kạn, UBND tỉnh trao Bằng khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân cùng Bằng khen của Hội CCB tỉnh cho 08 tập thể và 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2014 - 2019.

Đại hội cũng đã bầu ra 05 đại biểu đi dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VI và phát động thi đua giai đoạn 2019 - 2024.

UBND tỉnh họp thông qua Tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh tháng 12/2019

Ngày 30/10, UBND tỉnh đã tổ chức họp thông qua các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thường lệ tháng 12/2019 của HĐND tỉnh. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải và các Phó Chủ tịch Đỗ Thị Minh Hoa, Đinh Quang Tuyên chủ trì cuộc họp.

Theo dự kiến, Kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh tháng 12/2019 sẽ thông qua 10 Nghị quyết và các báo cáo của UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn. Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận đối với các dự thảo Nghị quyết, báo cáo…

Kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải đề nghị các sở, ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chuẩn bị các nội dung Kỳ họp tháng 12 đảm bảo chất lượng.

Hội nghị trực tuyến triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia

Sáng 01/11, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia. Dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Ngày 12/03/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 274/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia. Truy cập vào địa chỉ: www.dichvucong.gov.vn, người dân, doanh nghiệp có thể tra cứu thông tin TTHC, thông tin về dịch vụ công, theo dõi trạng thái hồ sơ TTHC, theo dõi việc xử lý các phản ánh, kiến nghị và đánh giá mức độ hài lòng về việc giải quyết TTHC…

Theo đồng chí Mai Tiến Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Cổng Dịch vụ công quốc gia sẽ chính thức vận hành triển khai vào cuối tháng 11/2019. Với phương châm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, Văn phòng Chính phủ sẽ phối hợp chặt chẽ cùng các bộ, ngành, địa phương rà soát thủ tục, xác thực lại toàn bộ nội dung, từng bước đưa những dịch vụ công để tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia…/.

Hương Lan (tổng hợp)
Sign In