Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Đồng chí Đinh Quang Tuyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ giải ngân các dự án xây dựng cơ bản năm 2019 tại thành phố Bắc Kạn

(Cập nhật lúc: 28/06/2019 09:18:37 )

Ngày 27/6/2019, đồng chí Đinh Quang Tuyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với UBND thành phố Bắc Kạn về kiểm tra tình hình thực hiện, tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công năm 2019.

Năm 2019, tổng các nguồn vốn thành phố Bắc Kạn được giao thực hiện là 136.587 triệu đồng. Đến nay, thành phố đã thực hiện giải ngân được 68.909 triệu đồng, đạt 50,45% kế hoạch (KH). Trong đó, nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh điều hành giải ngân được 83,65% KH; nguồn vốn cân đối ngân sách thành phố điều hành giải ngân được 46,93% KH; nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu giải ngân được 46,25% KH…

Tại buổi làm việc, UBND thành phố đã báo cáo với Phó Chủ tịch UBND tỉnh về những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án, nhất là đối với dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc giai đoạn 2; xây dựng nông thôn mới tại xã Dương Quang…

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên đã biểu dương những kết quả thành phố Bắc Kạn đạt được trong thực hiện, giải ngân các dự án đầu tư công năm 2019.

Để đảm bảo về tiến độ và thực hiện tốt công tác giải ngân các dự án, trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBND thành phố tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác xây dựng cơ bản, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; quan tâm giải quyết các thủ tục hành chính trong thực hiện các công trình trên địa bàn, chương trình xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm các quy định trong thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản; tăng cường phối hợp với các sở, ngành liên quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn…./.

Hương Dịu
Sign In