Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Họp bàn giải pháp sản xuất nông, lâm nghiệp 6 tháng cuối năm 2019

(Cập nhật lúc: 29/07/2019 08:51:42 )

Ngày 26/7/2019, đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp bàn giải pháp sản xuất nông, lâm nghiệp 6 tháng cuối năm 2019.

Căn cứ kịch bản tăng trưởng theo từng quý năm 2019, tốc độ tăng trưởng Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự kiến đạt 3,8%; tổng giá trị sản xuất theo giá so sánh 2010 đạt 3.542.396 triệu đồng; giá trị gia tăng theo giá so sánh đạt 2.012.789 triệu đồng. Căn cứ vào tình hình sản xuất thực tế 6 tháng đầu năm, một số chỉ tiêu chưa đạt theo kịch bản tăng trưởng đã xây dựng, dự ước kết quả thực hiện năm 2019 tăng trưởng đạt 0,86%.

Để bù đắp tăng trưởng thiếu hụt, Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng phương án tăng thêm trong 6 tháng cuối năm 2019, dự kiến giá trị khoảng 101,373 tỷ đồng để đảm bảo tăng trưởng ngành đạt 3,8%.

Cuộc họp đã phân tích rõ những thuận lợi, khó khăn trong sản xuất nông, lâm nghiệp ở từng địa phương. Trên cơ sở đó xác định phương án bù đắp tăng trưởng thiếu hụt đối với từng chỉ tiêu trong 6 tháng cuối năm 2019.

Tại cuộc họp, đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các địa phương rà soát lại từng chỉ tiêu trong từng lĩnh vực: Trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản. Trên cơ sở đó, thống nhất phương án tăng trưởng 6 tháng cuối năm 2019; Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện, đảm bảo hoàn thành kế hoạch phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp, thủy sản năm 2019./.

Hương Dịu
Sign In