Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Họp Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 15, năm 2020 tỉnh Bắc Kạn

(Cập nhật lúc: 26/03/2020 16:18:56 )

Ngày 25/3/2020, Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 15, năm 2020 tỉnh Bắc Kạn họp xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 15, năm 2020. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng cấp tỉnh Phạm Duy Hưng chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có 02 Phó Chủ tịch Hội đồng, các Ủy viên Hội đồng và Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng.

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Hội đồng đã nghe Sở Giáo dục và Đào tạo (Cơ quan Thường trực của Hội đồng cấp tỉnh) báo cáo công tác triển khai xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 15, năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; nghe Tổ thư ký giúp việc Hội đồng cấp tỉnh báo cáo tổng hợp kết quả thẩm định hồ sơ, kết quả thăm dò dư luận đối với Nhà giáo được đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 15, năm 2020.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo có 01 cá nhân đủ điều kiện xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” là Nhà giáo Nguyễn Thị Niên, Hiệu trưởng Trường Mầm non Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn. Hội đồng đã thẩm định, thảo luận, góp ý về tính chính xác, hợp lệ của hồ sơ; các tiêu chuẩn đối với Nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” và bỏ phiếu lấy ý kiến của các thành viên về tiêu chuẩn, thành tích của cá nhân được đề nghị xét tặng. Kết quả bỏ phiếu, toàn thể Hội đồng cấp tỉnh nhất trí cao (13/13 phiếu nhất trí, đạt 100%) đề nghị Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” đối với Nhà giáo Nguyễn Thị Niên.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng cấp tỉnh Phạm Duy Hưng giao Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp các ý kiến của các thành viên Hội đồng góp ý tại cuộc họp, hoàn chỉnh hồ sơ, tham mưu cho Hội đồng cấp tỉnh trình Hội đồng cấp Nhà nước xem xét, quyết định./.

Thanh Thuyên
Sign In