Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên làm việc với huyện Chợ Đồn

(Cập nhật lúc: 01/07/2019 08:45:22 )

Ngày 28/6, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên chủ trì làm việc với UBND huyện Chợ Đồn về tình hình thực hiện và tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công năm 2019.Tham dự có lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Văn phòng điều phối xây dựng Nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh.

Đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên phát biểu tại buổi làm việc

Theo báo cáo của huyện Chợ Đồn, tổng số kế hoạch vốn được giao năm 2019 là 70.647 triệu đồng, đến thời điểm báo cáo đã giải ngân 31.413 triệu đồng, đạt 44,4% kế hoạch. Trong đó, nguồn vốn tỉnh quản lý giải ngân được 14.827 triệu đồng, đạt 91,55% kế hoạch; vốn huyện quản lý giải ngân được 14.854 triệu đồng, đạt 78% kế hoạch; nguồn vốn chương trình MTQG giải ngân được 1.732 triệu đồng, đạt 5,4% kế hoạch. Nguồn vốn chương trình MTQG đạt tỷ lệ thấp nguyên nhân do từ quý II các công trình mới đang thực hiện thủ tục lựa chọn nhà thầu, do vậy chưa thực hiện thanh toán giải ngân nguồn vốn.

Tại buổi làm việc, các địa phương trên địa bàn huyện đã chỉ ra những khó khăn, vướng mắc như các chủ đầu tư cấp xã còn thiếu chủ động trong quá trình triển khai thực hiện dự án, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện còn nhiều hạn chế...

Để nâng cao hiệu quả quản lý các nguồn vốn đầu tư công nhằm giải ngân tối đa các nguồn vốn năm 2019, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên đề nghị huyện Chợ Đồn tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và chỉ đạo thực hiện giải ngân theo lộ trình đã cam kết tại Văn bản số 2531/UBND-KTTCKT ngày 15/5/2019; khẩn trương lập thủ tục đầu tư các chương trình MTQG; rà soát nguồn lực cấp huyện, cấp xã để điều động cho phù hợp, linh hoạt trong công tác sắp xếp cán bộ ở những nơi còn thiếu hoặc bổ trợ những nơi còn yếu về năng lực, đảm bảo nguồn lực cấp xã, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng của huyện; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các công trình do xã làm chủ đầu tư để kịp thời chấn chỉnh, điều chỉnh kịp tiến độ. Các cơ quan truyền thông của huyện đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân trong thực hiện các chương trình MTQG./.

Thu Trang
Sign In