Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại 02 huyện Ba Bể và Pác Nặm

(Cập nhật lúc: 03/07/2019 08:40:07 )

Ngày 02/7/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019 tại 02 huyện Ba Bể và Pác Nặm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa và đoàn công tác đã kiểm tra thực địa địa điểm xây dựng Nhà Văn hóa xã Khang Ninh, huyện Ba Bể

Theo báo cáo của UBND huyện Ba Bể, 06 tháng đầu năm 2019, toàn huyện gieo cấy trên 1.700ha lúa xuân, bằng 98,28% so với cùng kỳ năm ngoái do chuyển đổi sang trồng cây màu có giá trị kinh tế cao như: Bí xanh thơm, dưa hấu, dưa lê... Sản lượng lương thực có hạt vụ xuân đạt trên 14.800 tấn ước đạt 102,79% kế hoạch; Công tác trồng rừng, bảo vệ rừng được quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Đối với công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi, từ 11/5 đến nay, trên địa bàn huyện Ba Bể đã xuất hiện bệnh dịch tả Châu Phi tại 10 xã với tổng số lợn ốm và tiêu hủy 465 con, trên tổng số 57 hộ dân. UBND huyện đã ban hành Quyết định công bố bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn các xã có dịch và thành lập chốt kiểm tra liên ngành tạm thời để kiểm soát chặt chẽ việc lưu thông, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, đặc biệt là lợn và các sản phẩm từ lợn ra vào địa bàn chưa có dịch; triển khai thực hiện khử trùng tiêu độc đối với vùng dịch, vùng uy hiếp, vùng đệm và các chốt kiểm dịch... Trong xây dựng nông thôn mới, huyện đang tập trung hoàn thành mục tiêu phấn đấu mỗi xã tăng thêm ít nhất 01 tiêu chí, chỉ đạo các giải pháp để xã Địa Linh đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2019. Công tác giảm nghèo gắn với phát triển sản xuất, xây dựng kết cấu hạ tầng được đẩy mạnh. Công tác giáo dục tiếp tục được quan tâm chú trọng. Việc phòng, chống các dịch bệnh nguy hiểm và vệ sinh an toàn thực phẩm được thực hiện có hiệu quả. Huyện đã thực hiện nghiêm tục các chính sách an sinh xã hội như chăm lo hỗ trợ cho người nghèo, đối tượng chính sách…. Công tác quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững và ổn định, không có vụ việc nổi cộm phát sinh; quan tâm giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân kịp thời nên đã hạn chế được đơn thư vượt cấp.

Quang cảnh buổi làm việc tại UBND xã Khang Ninh, huyện Ba Bể

Đối với huyện Pác Nặm, đến hết tháng 6/2019, trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019, toàn huyện đã có 22/44 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra; 05 chỉ tiêu đạt từ 50% kế hoạch trở lên; 04 chỉ tiêu đạt dưới 50% kế hoạch; còn 13 chỉ tiêu đang thực hiện chưa đánh giá. Cụ thể, trong sản xuất nông, lâm nghiệp, toàn huyện đã thực hiện gieo trồng cây lương thực có hạt vụ xuân đạt 2.821ha; tổng sản lượng lương thực ước đạt trên 11.500 tấn, bằng 93,2% kế hoạch. Công tác chăn nuôi phát triển chậm, đặc biệt là đàn lợn giảm mạnh do trên địa bàn huyện xảy ra dịch tả lợn Châu Phi (đến ngày 30/6/2019, đã có 05/10 xã xuất hiện dịch, thực hiện tiêu hủy 212 con lợn của 45 hộ dân). Huyện đã lập 09 chốt trạm tại các xã, đảm bảo trực 24/24 giờ, để kiểm soát không để việc vận chuyển lợn ra, vào vùng dịch. Trong xây dựng nông thôn mới, các ngành, các xã duy trì nâng cao các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được,  phấn đấu mỗi xã đạt thêm từ 2 tiêu chí nông thôn mới trở lên, riêng 02 xã Bộc Bố và Giáo Hiệu phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Các hoạt động văn hóa - thể dục thể thao được duy trì, tổ chức thường xuyên; công tác giáo dục, y tế tiếp tục được quan tâm; các chính sách dân tộc, an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.

Tại các buổi làm việc, trong quá trình đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, các đại biểu đã tập trung thảo luận sâu vào việc lựa chọn, phát triển các sản phẩm OCOP của địa phương; tình hình củng cố, phát triển các hợp tác xã trên địa bàn; tiến độ triển khai, thực hiện các dự án, tiểu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế; công tác giảm nghèo; công tác quản lý, sử dụng đất, việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai và tình hình triển khai thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa ghi nhận sự nỗ lực của các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ được giao từ đầu năm đến nay. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã chỉ ra một số hạn chế, tồn tại như: Công tác phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho người dân tại 02 huyện nhìn chung hiệu quả chưa cao; việc hỗ trợ, phát triển hợp tác xã chưa thực sự tích cực; tiến độ triển khai các chương trình dự án hỗ trợ sản xuất, giảm nghèo còn chậm…

Từ nay đến cuối năm 2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Trong đó lưu ý 02 huyện Ba Bể và Pác Nặm: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân thay đổi nhận thức, tư duy trong sản xuất trong nông nghiệp, từ phương thức sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, hiệu quả kinh tế thấp sang sản xuất theo chuỗi giá trị, khép kín, bao tiêu sản phẩm theo quy trình, đem hiệu quả kinh tế cao; tiếp tục lựa chọn những sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của địa phương để phát triển thành sản phẩm hàng hóa, góp phần tăng thu nhập, giảm nghèo cho người dân; làm tốt công tác chăm sóc rừng trồng, quản lý bảo vệ rừng; triển khai có hiệu quả các nguồn vốn xây dựng cơ bản, vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, các chương trình mục tiêu quốc gia; tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, tiếp nhận hồ sơ liên quan đến đất đai tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; tổ chức tốt các hoạt động hè cho học sinh, đồng thời rà soát cơ sở vật chất, chỉ đạo các trường họcchuẩn bị các điều kiện cần thiết cho năm học mới; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”…

Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa và đoàn công tác đã kiểm tra thực địa địa điểm xây dựng Nhà Văn hóa xã Khang Ninh, huyện Ba Bể; thăm quan một số mô hình sản xuất, hợp tác xã trên địa bàn huyện Pác Nặm và huyện Ba Bể./.

Thăm Hợp tác xã Hoàng Huynh, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể

Thăm mô hình vỗ béo trâu, bò, ngựa tại xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm

Thu Cúc
Sign In