Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Đại sứ quán Phần Lan làm việc với UBND tỉnh

(Cập nhật lúc: 14/02/2020 15:56:40 )

Ngày 13/02/2020, Ngài Đại sứ Phần Lan Kari Kahiluoto đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Bắc Kạn và các sở, ngành có liên quan về dự án Cấp nước và vệ sinh môi trường thành phố Bắc Kạn sử dụng nguồn vốn tín dụng ưu đãi Phần Lan. Tiếp và làm việc với Ngài Đại sứ có ông Lý Thái Hải, Chủ tịch UBND tỉnh và Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính và lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi thông tin về những kết quả triển khai thực hiện dự án Cấp nước và vệ sinh môi trường thành phố Bắc Kạn và những khó khăn, vướng mắc mà dự án cần phải khắc phục trong thời gian tới.

Ngài Đại sứ đã đưa ra một số định hướng cần khắc phục đối với dự án Cấp nước và vệ sinh môi trường thành phố Bắc Kạn và sẵn sàng hỗ trợ các bên liên quan của tỉnh Bắc Kạn và Phần Lan khắc phục những khó khăn, vướng mắc của dự án. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã bày tỏ sự cảm ơn đối với Chính phủ Phần Lan và Đại sứ quán Phần Lan đã hỗ trợ tỉnh Bắc Kạn thực hiện dự án Cấp nước và vệ sinh môi trường thành phố Bắc Kạn và mong muốn Chính phủ Phần Lan tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tỉnh Bắc Kạn.

Triệu Thanh
Sign In