Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Bắc Kạn thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025”

(Cập nhật lúc: 13/08/2018 15:34:04 )

UBND tỉnh Bắc Kạn vừa ra Quyết định số 1331/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh.


Để án tập trung vào đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số

Kế hoạch nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện bình đẳng giới và nâng cao vị thế của phụ nữ dân tộc thiểu số; từng bước nâng cao vị thế, vai trò của người phụ nữ trong gia đình và xã hội, thúc đẩy thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới, góp phần vào sự tiến bộ của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.

Đề án được triển khai thực hiện trên địa bàn các huyện: Bạch Thông, Chợ Mới, Chợ Đồn, Pác Nặm, Na Rì, Ba Bể, Ngân Sơn. Trong đó, tập trung vào các đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số, trưởng thôn, người có uy tín, cán bộ thôn bản và các tổ chức đoàn thể ở thôn, bản; các Trường Trung học phổ thông nội trú, bán trú các cấp và cán bộ, công chức, viên chức công tác trên địa bàn huyện, xã vùng dân tộc thiểu số.

Các nội dung triển khai chính gồm: Xây dựng và thực hiện các mô hình điểm; nhân rộng các mô hình tại các xã thuộc các huyện trên địa bàn tỉnh; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, nâng cao năng lực triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tư vấn pháp luật về bình đẳng giới bằng các hình thức tuyên truyền tư vấn lưu động, hỏi đáp tại thôn, tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; biên soạn, cung cấp các ấn phẩm, tài liệu tập huấn và tuyên truyền.

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, 100% cán bộ phụ trách công tác dân tộc cấp tỉnh, cấp huyện, 80% cán bộ làm công tác dân tộc liên quan đến bình đẳng giới tại các xã và trưởng thôn, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được phổ biến pháp luật về bình đẳng giới và tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực tổ chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới; 80% số hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận thông tin về giới và pháp luật về bình đẳng giới; 100% các trường Trung học phổ thông nội trú, bán trú các cấp được tuyên truyền kiến thức về giới và bình đẳng giới với nội dung phù hợp với lứa tuổi./.

Thu Trang
Sign In