Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Bắc Kạn tổng kết các chương trình Mục tiêu Quốc gia năm 2017

(Cập nhật lúc: 30/03/2018 14:14:02 )

Ngày 29/3/2018, UBND tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình Mục tiêu Quốc gia (MTQG) năm 2017, triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2018. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa chủ trì Hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa phát biểu tại Hội nghị

Năm 2017, nguồn ngân sách đầu tư cho các chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh là hơn 281 tỷ đồng, trong đó: Nguồn vốn đầu tư chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới là gần 124 tỷ đồng, chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên 157 tỷ đồng. Thông qua nguồn vốn này, các Sở, Ngành và địa phương đã triển khai có hiệu quả các chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Đến hết tháng 2/2018, toàn tỉnh có 9 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; 01 xã đạt từ 16 tiêu chí; 39 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí; 60 xã đạt 05 - 09 tiêu chí; 01 xã dưới 05 tiêu chí. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 24,5%.

Năm 2018, Bắc Kạn phấn đấu tăng thêm 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bao gồm các xã: Giáo Hiệu, Bộc Bố, huyện Pác Nặm; Hà Hiệu, huyện Ba Bể; Đông Viên, huyện Chợ Đồn; Bình Văn, huyện Chợ Mới; Vân Tùng, huyện Ngân Sơn; Tân Tiến, huyện Bạch Thông; Hảo Nghĩa, huyện Na Rỳ. Bình quân số tiêu chí xây dựng nông thôn mới đạt được/xã là 10,13 tiêu chí. Giảm tỷ lệ hộ nghèo là 2,7%/năm, trong đó các huyện nghèo phấn đấu giảm trên 04%.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa ghi nhận những nỗ lực của các Sở, Ban, ngành và các địa phương trong việc triển khai các chương trình MTQG. Tuy nhiên, kết quả thực hiện các chương trình MTQG vẫn còn hạn chế, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đạt thấp; những tiêu chí quan trọng như chỉ tiêu về giảm nghèo, tỷ lệ tăng mỗi xã bình quân một tiêu chí về nông thôn mới đều không đạt mục tiêu của của HĐND tỉnh và UBND tỉnh giao; sự phối hợp giữa các ngành, các cấp chưa chặt chẽ, thiếu sự chủ động trong việc triển khai các chương trình MTQG; tại một số địa phương, vẫn còn tình trạng người dân trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước nên không muốn thoát nghèo…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2018, các nhiệm vụ trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo vẫn rất nặng nề, các Sở, Ban, ngành và các địa phương cần quyết tâm, nghiên cứu các giải pháp trong việc thực hiện hiệu quả chương trình nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, trong đó tập trung vào nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân…, đồng thời tích cực triển khai thực hiện tốt các tiêu chí mềm như đảm bảo an ninh trật tự, môi trường, phấn đấu mỗi xã có 01 thôn đạt chuẩn về tiêu chí 17 về môi trường và an toàn thực phẩm. Các Sở, Ban, Ngành và các địa phương cũng cần phối hợp chặt chẽ, thường xuyên để kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong đầu tư hạ tầng nông thôn, đảm bảo các nguồn vốn được đầu tư hiệu quả./.

Thu Cúc
Sign In