Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Các chủ đầu tư, UBND các huyện, thành phố tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án

(Cập nhật lúc: 02/10/2019 16:39:23 )

Đây là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Lý Thái Hải tại Hội nghị giao ban xây dựng cơ bản 9 tháng đầu năm 2019 ngày 23/9/2019.

Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải phát biểu tại Hội nghị

Sau khi nghe báo cáo của các Chủ đầu tư, UBND các huyện, thành phố về tiến độ giải ngân xây dựng cơ bản các nguồn vốn, so sánh với tiến độ đã cam kết, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải quyết, ý kiến của các Sở, ngành liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải cho rằng: Nhìn chung, tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công năm 2019 đến thời điểm hiện tại chưa đạt yêu cầu. Một số nguồn vốn có tỷ lệ giải ngân khá như cân đối ngân sách địa phương, xổ số kiến thiết, NSTW thực hiện các chương trình mục tiêu, Chương trình 135. Còn lại các nguồn vốn khác có tỷ lệ giải ngân thấp như Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, Chương trình MTQG (trừ Chương trình 135), nguồn thu sử dụng đất...

Để nâng cao hiệu quả quản lý các nguồn vốn đầu tư công và nhằm giải ngân tối đa các nguồn vốn năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Từ nay đến cuối năm, các chủ đầu tư, UBND các huyện, thành phố chủ động, linh động trong việc sử dụng, điều phối vốn, để thực hiện sớm và trước các thủ tục chuẩn bị đầu tư đối với những dự án đã có tên danh mục để kịp thời triển khai khi được phân bổ vốn trừ trường hợp phải tuân thủ theo đúng quy trình. Đồng thời hết sức chủ động tập trung thực hiện các chương trình mục tiêu, nông thôn mới, chương trình 30a, tháo gỡ khó khăn, giải ngân kịp thời các dự án trên địa bàn.

Các chủ đầu tư tăng cường đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện các dự án; dự báo khả năng cung cấp vật liệu cho các dự án để kịp thời cung cấp trong giai đoạn thi công. Đối với các dự án mới được UBND tỉnh phân bổ kế hoạch vốn năm 2019 trong quý II, quý III/2019, đẩy nhanh thực hiện các thủ tục đầu tư cần thiết, thực hiện giải ngân tối đa số kế hoạch vốn năm 2019 được giao. Đối với kế hoạch vốn tăng thêm ngoài dự kiến đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 hiện nay đã có danh mục, các đơn vị, địa phương liên hệ làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có tên, danh mục của đơn vị và chủ động chuẩn bị các thủ tục đầu tư kịp thời triển khai dự án theo quy định. Đối với nguồn vốn xổ số kiến thiết, UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 5188/UBND-KTTCKT ngày 16/9/2019.

Về tổ chức bộ máy, nhân sự các Ban Quản lý dự án cấp huyện, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện khẩn trương rà soát, xây dựng phương án tự chủ trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định theo ý kiến của Sở Nội vụ tại Văn bản số 874/SNV-TCBC&CCVC ngày 03/6/2019, kịp thời hoàn thiện bộ máy, nhân sự theo quy định.

Ngoài ra, UBND các huyện Ba Bể, Pác Nặm và Ngân Sơn khẩn trương hoàn thành báo cáo chi tiết với UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND ngày 09/12/2018 để được xem xét, giải quyết, báo cáo HĐND tỉnh với lý do tỷ lệ đóng góp của dân đối với các dự án còn cao, dẫn đến khó thực hiện, làm chậm tiến độ giải ngân. Đối với vướng mắc giải phóng mặt bằng Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thị xã Bắc Kạn (nay là thành phố Bắc Kạn, giai đoạn II) đối với hạng mục Xây dựng Cầu Nặm Cắt, hạng mục Xây dựng đường Tây Minh Khai, hiện nay, các Sở Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng  đã có văn bản tham mưu, UBND tỉnh đang xem xét, quyết định và sẽ có chỉ đạo riêng.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương tích cực triển khai đấu thầu qua mạng. Đối với các dự án chưa thực hiện đấu thầu cần thực hiện đấu thầu qua mạng, đảm bảo tỷ lệ theo Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu và theo quy định hiện hành.

Cùng với đó, các chủ đầu tư, cơ quan liên quan nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2537/UBND-KTTCKT ngày 15/5/2019 về việc xử lý dứt điểm tình trạng chậm thu hồi nợ phải thu của các dự án sau quyết toán; hoàn thiện đầy đủ các thủ tục đối với những khoản nợ khó có khả năng thu hồi theo đúng thẩm quyền, trách nhiệm trước khi báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định; đồng thời tổng hợp tình trạng hoạt động của các doanh nghiệp, đơn vị còn nợ phải thu (có tài liệu chứng minh gửi kèm), gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để kiểm tra, xác nhận thông tin trước khi gửi Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh. Trường hợp cần thiết, giao Sở Tài chính tham mưu chuyển cơ quan điều tra để xử lý triệt để các khoản nợ khó có khả năng thu hồi theo quy định.

Đối với công tác quyết toán, áp dụng chế tài theo quy định tại Điều 25 (Xử lý vi phạm) Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính đối với các chủ đầu tư, nhà thầu vi phạm quyết toán dự án hoàn thành để cơ quan tài chính các cấp giải quyết được tình trạng chậm quyết toán các dự án hoàn thành trước ngày 31/12/2019.

Các chủ đầu tư chủ động, phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Sở, ngành chuyên môn và UBND tỉnh để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng của các công trình, dự án. UBND các huyện, thành phố nâng cao trách nhiệm, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình, dự án; tăng cường, đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền, thuyết phục người dân trong khu vực dự án có đất bị thu hồi đảm bảo hiệu quả; kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế đối với các trường hợp cố tình chây ỳ, không hợp tác theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát toàn bộ nguồn vốn đã giao cho các đơn vị, địa phương; chủ động báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh kịp thời. Đồng thời tham mưu thực hiện điều chuyển số kế hoạch vốn năm 2019 giải ngân không đúng cam kết quý III/2019, các dự án được giao vốn để trả nợ quyết toán nhưng không giải ngân để bổ sung cho các dự án giải ngân đúng tiến độ cam kết nhưng còn thiếu vốn; thực hiện cắt giảm kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 của các dự án nêu trên, phần ngân sách cắt giảm giao UBND các huyện, thành phố tự cân đối, bố trí nguồn vốn ngân sách các huyện, thành phố để trả nợ phần vốn còn thiếu. Khi tham mưu cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư lưu ý phần quy mô, nội dung đầu tư của dự án, tránh trường hợp ghi quá chi tiết về kỹ thuật hoặc không bao hàm được nội dung đầu tư, dẫn đến phải điều chỉnh lại trong quá trình thực hiện. Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo phê bình, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan đối với các đơn vị giải ngân chậm so với cam kết đã được UBND tỉnh đã chấp thuận tại Văn bản số 2531/UBND-KTTCKT ngày 15/5/2019 và đồng gửi Sở Nội vụ để thực hiện các bước tiếp theo.

Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh phê bình đối với các đơn vị, Chủ đầu tư chậm quyết toán, đặc biệt chậm thực hiện các thủ tục quyết toán hơn 24 tháng theo quy định. Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức cuộc họp chuyên đề về giải pháp xử lý dứt điểm vướng mắc của 25 dự án còn tồn đọng theo báo cáo của đơn vị tại cuộc họp.

Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn tích cực phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh. Rà soát số liệu, định kỳ gửi thông tin về tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh bố trí lịch để tổ chức họp với UBND các huyện: Ngân Sơn, Ba Bể, Pác Nặm, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan để tháo gỡ những khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư thuộc Chương trình 30a trên địa bàn. Thời gian dự kiến vào đầu tháng 10/2019.

Các Sở, ngành thực hiện công tác thẩm định tập trung thực hiện khẩn trương các thủ tục thẩm định trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đúng thời hạn, đủ điều kiện thực hiện trong năm 2020. Các Sở Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Nội vụ và Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn khẩn trương, chủ động giải quyết, tháo gỡ vướng mắc cho các chủ đầu tư, UBND các huyện, thành phố.../.

Thu Cúc
Sign In