Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải kiểm tra tình hình thực địa tại huyện Ngân Sơn

(Cập nhật lúc: 19/09/2019 14:23:46 )

Ngày 18/9/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải chủ trì cuộc kiểm tra tình hình thực tế tại huyện Ngân Sơn. Cùng đi có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND và các phòng, ban chuyên môn huyện Ngân Sơn.

Kết quả kiểm tra cho thấy, đường liên xã từ thôn Slam Pác, xã Lãng Ngâm đi tắt qua xã Hương Nê có đoạn sạt trượt đất đá taluy dương tràn qua hết mặt đường, cần phải sửa chữa, khắc phục ngay để thông tuyến. Trụ sở UBND xã Lãng Ngâm hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, không đủ chỗ cho cán bộ, công chức xã làm việc; theo lộ trình thì xã Lãng Ngâm và xã Hương Nê sáp nhập thành xã Hiệp Lực, khu trung tâm đặt ở xã Lãng Ngâm, vì vậy cần thiết phải đầu tư xây dựng trụ sở xã Lãng Ngâm để đảm bảo hoạt động của xã Lãng Ngâm hiện nay, tiến tới phục vụ hoạt động khi sáp nhập hai xã. Đối với đề nghị hỗ trợ kinh phí khắc phục hư hỏng, sửa chữa công trình thủy lợi của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 1678/SNN-KHTC ngày 13/9/2019, qua kiểm tra xét thấy Hồ Bản Chang, huyện Ngân Sơn hiện đã rò rỉ nước, không cung cấp đủ lượng nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, không đảm bảo an toàn hồ đập theo quy định; cần phải khắc phục, sửa chữa sớm để phục vụ tưới tiêu trước vụ xuân năm 2020, đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành.

Trên cơ sở đi kiểm tra thực tế, nội dung báo cáo, đề xuất của UBND huyện Ngân Sơn, ý kiến phát biểu thảo luận của các đại biểu tham dự; Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải chỉ đạo UBND huyện Ngân Sơn khẩn trương lập phương án sửa chữa, khắc phục đường liên xã từ thôn Slam Pác, xã Lãng Ngâm đi tắt qua xã Hương Nê theo phương án đảm bảo an toàn giao thông, có Văn bản báo cáo đề xuất hỗ trợ kinh phí gửi UBND tỉnh, Sở Tài chính trước ngày 20/9/2019; lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trụ sở xã Lãng Ngâm gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình phê duyệt theo quy định, đồng thời chủ động thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng đảm bảo tiến độ phê duyệt dự án đầu tư theo quy định.

Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn rà soát lại thủ tục đầu tư công trình khôi phục, nạo vét hồ Bản Chang đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2281/QĐ-UBND ngày 27/12/2019, có Văn bản báo cáo đề xuất cấp kinh phí gửi Sở Tài chính trước ngày 20/9/2019; chủ động thực hiện các thủ tục điều chỉnh dự án nếu cần thiết.

Trên cơ sở báo cáo của UBND huyện Ngân Sơn và Công ty TNHH MTV quản lý, khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính cân đối nguồn ngân sách của tỉnh để tham mưu cho UBND tỉnh xem xét hỗ trợ và cấp kinh phí cho các đơn vị thực hiện sửa chữa, khắc phục đường liên xã từ thôn Slam Pác, xã Lãng Ngâm đi tắt qua xã Hương Nê và công trình khôi phục, nạo vét hồ Bản Chang, huyện Ngân Sơn theo quy định. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp dự án đầu tư trụ sở xã Lãng Ngâm, huyện Ngân Sơn vào danh mục dự kiến bổ sung đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (nguồn vốn dự kiến tăng thêm trong năm 2020) để báo cáo tại cuộc họp Ban Cán sự đảng UBND tỉnh xem xét vào buổi sáng ngày 23/9/2019./.

Thu Cúc
Sign In