Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Đánh giá kết quả 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 13/2018/NQ-HĐND

(Cập nhật lúc: 25/11/2019 08:30:56 )

Sáng 22/11, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Đồng chí Lý Thái Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Đ/c Lý Thái Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Theo báo cáo, thực hiện Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 của HĐND tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị- xã hội ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (Nghị quyết 13), trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố đã triển khai thực hiện và hướng dẫn các xã, phường, thị trấn bố trí, sắp xếp đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, tổ dân phố theo đúng số lượng, chức danh được quy định.

Việc bố trí các chức danh không chuyên trách ở cấp xã được giao theo Nghị quyết 13 là 976 người, hiện đã bố trí thực tế 946 người, trong đó bố trí đúng quy định 944 người; số lượng người chưa bố trí hết so với quy định biên được giao là 30 người.

Việc bố trí các chức danh không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố được giao theo Nghị quyết 13 là 5.684 người, hiện đã bố trí 5.639 người; 100% bố trí đúng quy định. Số lượng chưa bố trí là 45 người.

Qua 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thôn, tổ dân phố đã giảm được 11.243 người, trong đó cấp xã giảm 758 người, ở thôn tổ dân phố giảm 10.485 người.

Theo đánh giá của các đại biểu tại Hội nghị, việc triển khai thực hiện Nghị quyết đã giảm được đáng kể số lượng người hoạt động không chuyên trách, tiết kiệm ngân sách cho nhà nước. Tuy nhiên các đại biểu cũng chỉ ra, trong quá trình thực hiện Nghị quyết 13 vẫn còn nhiều tồn tại, khó khăn trong việc sắp xếp nhân sự, chế độ cho người hưởng phụ cấp kiêm nhiệm, trình độ chuyên môn của một số chức danh chưa đáp ứng yêu cầu…

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết 13 như: Tăng số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Giảm số lượng và chức danh hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Bổ sung thêm đối tượng được kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách cấp xã. Nâng mức kinh phí khoán chi hoạt động cho các tổ chức chính trị- xã hội ở thôn tổ dân phố…

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Lý Thái Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định qua 01 năm triển khai thực hiện, Nghị quyết 13 đã đạt được kết quả nhất định, giảm được bộ máy cồng kềnh ở cấp xã, cấp thôn, hoạt động từng bước có hiệu quả. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện một số nội dung của Nghị quyết chưa phù hợp với điều kiện thực tế của một số địa phương và Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ mới ban hành. Vì vậy, đồng chí đề nghị bộ phận chuyên môn hoàn chỉnh báo cáo để có cơ sở xin ý kiến của Tỉnh ủy và kiến nghị HĐND sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết 13. Sở Nội vụ khẩn trương tham mưu soạn thảo dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 13. Đồng chí lưu ý các địa phương trong khi chưa sửa đổi Nghị quyết thì vẫn tiếp tục thực hiện theo các văn bản, hướng dẫn đã ban hành…/.

Hương Lan
Sign In