Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án Chương trình 30a

(Cập nhật lúc: 05/09/2019 15:00:59 )

Ngày 04/9/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên đã chủ trì cuộc họp bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư thuộc Chương trình 30a trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Quang cảnh cuộc họp

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, năm 2019 tổng nguồn vốn Chương trình 30a được giao trên 124,8 tỷ đồng, trong đó phân bổ chi tiết như sau: Ba Bể gần 23 tỷ đồng; Pác Nặm trên 52,8 tỷ đồng; Ngân Sơn trên 49 tỷ đồng. Đối với kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Bắc Kạn được giao trên 406 tỷ đồng để thực hiện Chương trình 30a, trong đó, kế hoạch vốn từ năm 2016 - 2019 đã giao chi tiết trên 252 tỷ đồng, kế hoạch vốn năm 2020 thực hiện theo Quyết định số 1896/QĐ-TTg ngày 31/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ hiện vẫn chưa có quyết định phân bổ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hiện nay, các địa phương đang tích cực triển khai thực hiện các dự án, tuy nhiên tiến độ giải ngân thấp so với kế hoạch đề ra.

Tại cuộc họp, các đại biểu thảo luận về những vướng mắc trong quá trình triển khai giải ngân vốn như: Khó khăn trong giải phóng mặt bằng, vận động người dân hiến đất để thực hiện dự án; việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất cho các công trình dự án chưa kịp thời; một số công trình vướng đất rừng phòng hộ; nguồn vốn không bố trí kịp thời ảnh hưởng đến tiến độ dự án…

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên nhấn mạnh: Các ngành, địa phương cần chủ động xây dựng kế hoạch, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư. Về kế hoạch vốn năm 2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhất trí phương án điều chỉnh nguồn vốn giữa các địa phương để sớm triển khai ngay khi được giao vốn trước ngày 31/10/2019. Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương làm văn bản báo cáo xin ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời dự trù phương án phân bổ chi tiết. Từ nay đến cuối năm 2019, các huyện tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân đối với các công trình đủ điều kiện; khẩn trương hoàn tất thủ tục đầu tư, xây dựng dự án để sớm đấu thầu, đặc biệt ưu tiên đấu thầu qua mạng, đồng thời sớm chuẩn bị các danh mục, chủ động triển khai kế hoạch vốn năm 2020.../.

Thu Cúc
Sign In