Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

HĐND tỉnh giám sát tại UBND tỉnh về quản lý, sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước từ năm 2016 đến 2018

(Cập nhật lúc: 27/11/2018 09:23:06 )

Chiều ngày 26/11/2018, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Phương Thị Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước để thực hiện các chương trình, dự án từ năm 2016 đến tháng 8/2018 tại UBND tỉnh.

Dự buổi giám sát có đồng chí Lý Thái Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong thời gian từ năm 2016 đến tháng 8/2018, tỉnh đã quan tâm triển khai công tác chỉ đạo, ban hành các văn bản hướng dẫn chính sách pháp luật liên quan đến đầu tư thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; chú trọng công tác quản lý quy hoạch; chỉ đạo thực hiện kế hoạch vốn đầu tư…

Theo đó, trong giai đoạn 2016 - 2018, tỉnh được giao tổng vốn cân đối ngân sách 970.081 triệu đồng, vốn trái phiếu Chính phủ là 885.397 triệu đồng. Hàng năm, giải ngân đạt từ trên 90% đến 100% kế hoạch. Việc bố trí vốn thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, phê duyệt quyết toán được thực hiện theo quy định.

Cùng với đó, công tác quản lý các dự án đầu tư công được tăng cường từ khâu phê duyệt chủ trương đầu tư, lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án, chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện dự án đến giám sát, đánh giá đầu tư của các đơn vị, tổ chức.

Nhìn chung, trong giai đoạn 2016-2018, công tác xây dựng cơ bản được tăng cường quản lý, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được xây dựng từng bước đồng bộ. Các dự án được đầu tư tư nguồn vốn cân đối ngân sách và trái phiếu Chính phủ cùng với nhiều chương trình khác đã mang lại hiệu quả rõ nét, phát huy vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh.

Các đại biểu cũng đã chỉ ra, trong quá trình triển khai thực hiện còn một số khó khăn do nguồn cân đối ngân sách tỉnh giai đoạn 2016-2020 hạn hẹp nên một số nhiệm vụ của tỉnh chưa thực hiện được như để hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng đạt tiêu chí nông thôn mới, hoặc đầu tư hệ thống trụ sở xã, trạm y tế xã xuống cấp. Việc giải ngân một số dự án còn chậm. Công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng các công trình giao thông vẫn còn tồn tại, hạn chế ở khâu quyết toán các dự án hoàn thành...

Tại buổi giám sát, trên cơ sở kết quả làm việc với các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh, Đoàn giám sát đã đề nghị UBND tỉnh báo cáo giải trình một số nội dung, vấn đề liên quan về: Công tác quản lý quy hoạch; việc thực hiện các cơ chế, chính sách trong giải phóng mặt bằng, bồi thường tái định cư; việc tạm ứng vốn cho các chủ đầu tư thực hiện dự án; việc giám sát các khâu trong thực hiện dự án… Các nội dung đã được các sở ngành và UBND tỉnh giải trình, làm rõ.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Phương Thị Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đánh giá UBND tỉnh đã tích cực chỉ đạo, quản lý, sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước để thực hiện các chương trình, dự án. Bên cạnh đó, đồng chí trưởng đoàn đã kiến nghị UBND tỉnh thực hiện một số nội dung trong thời gian tới như: Việc thực hiện chủ trương đầu tư phải bám sát vào Quy hoạch đã được phê duyệt; Đề nghị nêu cao trách nhiệm của chủ đầu tư trong quản lý, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư; Cần quan tâm công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tiến độ, quy trình thực hiện tránh thất thoát, lãng phí trong thực hiện dự án. UBND tỉnh cần tiếp tục tháo gỡ vướng mắc cho các chủ đầu tư trong triển khai dự án nhưng vẫn phải bảo đảm tuân thủ đúng các quy định của pháp luật./.

Hương Lan
Sign In