Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo Báo cáo 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

(Cập nhật lúc: 12/06/2018 17:09:19 )

Ngày 12/6/2018, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo Báo cáo kiểm điểm kết quả 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Đồng chí Lý Thái Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các thành viên UBND, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thành phố.

Đ/c Lý Thái Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Dự thảo báo cáo trình bày tại Hội nghị tập trung đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh sau 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Nghị quyết đã đề ra 42 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh chủ yếu. Sau 2 năm rưỡi triển khai thực hiện, đến nay có 17 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, có 17 chỉ tiêu đã đạt trên 50% kế hoạch, 8 chỉ tiêu đạt dưới 50% kế hoạch.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đề ra các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu khó đạt như chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách nhà nước. Một số chỉ tiêu khó đạt do cần nhiều nguồn lực đầu tư như chỉ tiêu số xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế, chỉ tiêu số xã, phường có trạm truyền thanh cơ sở hoạt động tốt...

Để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, các đại biểu đã đưa ra các giải pháp như: Phát triển nông, lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; tập trung tháo gỡ khó khăn để phát triển sản xuất công nghiệp; tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện có hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư; thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, quản lý chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả; tăng cường xã hội hóa, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác phát triển văn hóa - thể dục thể thao; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cơ quan soạn thảo đã có sự chuẩn bị khá tốt dự thảo báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh sau 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tuy nhiên, dự thảo báo cáo cần có giải pháp cụ thể, chi tiết đối với các chỉ tiêu khó đạt như chỉ tiêu về thu ngân sách, công nghiệp, môi trường, xây dựng thôn, tổ văn hóa, tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và có giải pháp duy trì các chỉ tiêu đã đạt.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lý Thái Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thống nhất số liệu báo cáo với Cục Thống kê; các ngành tập trung đánh giá kết quả, nguyên nhân tồn tại hạn chế và đề xuất các giải pháp cụ thể để thực hiện các chỉ tiêu. Sở Kế hoạch và đầu tư tiếp thu các ý kiến tại hội nghị hoàn chỉnh dự thảo báo cáo trước ngày 15/6 để UBND tỉnh báo cáo Tỉnh ủy./.

Hương Lan
Sign In