Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Hội nghị triển khai Luật Quy hoạch và lập Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

(Cập nhật lúc: 25/09/2019 10:30:46 )

Ngày 24/9/2019, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Luật Quy hoạch và tác lập quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên dự và chỉ đạo Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị được nghe chuyên gia Quy hoạch - Vụ Quản lý Quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày các nội dung cơ bản, hướng dẫn áp dụng trong triển khai Luật Quy hoạch, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch và các nội dung liên quan. Qua đó, giúp cho các đại biểu hiểu rõ hơn về quy hoạch, vai trò, nhiệm vụ của các Sở, ngành, địa phương trong việc lập quy hoạch.

Tại Hội nghị, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đã báo cáo một số nội dung lập Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã và đang được triển khai. Theo đó, Bắc Kạn đã thành lập được Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ năm 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do ông Đinh Quang Tuyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban chỉ đạo; ông Lăng Văn Hòa, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Phó Trưởng Ban chỉ đạo. Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thành phố triển khai lập quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quy hoạch; báo cáo, tham mưu những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh từ khi triển khai lập Quy hoạch tỉnh cho đến khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo theo đúng quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên nhấn mạnh: Đây là dịp để các thành viên Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh, các lãnh đạo, chuyên viên Sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố nắm bắt được các nội dung chính của Luật Quy hoạch và Nghị định, Thông tư có liên quan của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đồng thời cũng để các đồng chí tham gia trực tiếp công tác lập quy hoạch tỉnh hiểu được trình tự triển khai công tác lập, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch; nội dung, phương pháp lập các đề xuất tích hợp vào quy hoạch chung của tỉnh. Hội nghị cũng là dịp trao đổi, thảo luận, giải đáp những thắc mắc trong công tác lập quy hoạch giữa các tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Vì vậy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Ngay sau Hội nghị, các Sở, ngành tỉnh và UBND cấp huyện phải phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình triển khai lập quy hoạch tỉnh; rà soát lại các quy hoạch của ngành, địa phương mình; trên cơ sở đó đề xuất các nội dung cần tích hợp vào quy hoạch tỉnh; đồng thời xác định các hợp phần quy hoạch nào đã được lập và còn sử dụng được, hợp phần nào đã lỗi thời, cần phải làm lại để tích hợp vào quy hoạch tỉnh nhằm tránh lãng phí đối với các quy hoạch mới được lập, phê duyệt và còn phù hợp. Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải xác định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng nên cần tập trung thời gian, bố trí sắp xếp con người đủ năng lực để tham gia tích cực, chủ động vào việc lập quy hoạch tỉnh./.

Thu Cúc
Sign In