Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2019

(Cập nhật lúc: 27/09/2019 15:06:26 )

Ngày 26/9/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2019. Dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn, dự Hội nghị có Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên; lãnh đạo một số Sở, ngành liên quan.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn

Giải ngân 9 tháng đầu năm 2019 cả nước ước đạt 192.136 tỷ đồng, bằng 45,17% so với kế hoạch Quốc hội giao và bằng 49,14% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn cùng kỳ năm 2018, trong đó, giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ và ODA đều đạt thấp. Có 07 bộ, ngành và 14 địa phương có tỉ lệ giải ngân đạt trên 70%, trong đó 4 bộ, ngành và 4 địa phương có tỉ lệ giải ngân đạt trên 80%. Nhiều bộ, cơ quan Trung ương và địa phương có tỉ lệ giải ngân vốn dưới mức bình quân chung, có 31 bộ, cơ quan Trung ương và 19 địa phương có tỉ lệ giải ngân đạt dưới 50%, trong đó, 17 bộ, cơ quan Trung ương và 01 địa phương có tỉ lệ giải ngân đạt dưới 30%.

Đối với tỉnh Bắc Kạn, tính đến trung tuần tháng 9/2019, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) của tỉnh được giao là gần 1.260 tỷ đồng; các chủ đầu tư đã tiến hành giải ngân được khoảng hơn 522 tỷ đồng, bằng 41% so với kế hoạch, trong đó: Nguồn vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ đạt 01%; thu tiền sử dụng đất đạt 07%; Chương trình MTQG đạt 33%... Tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2018 kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2019 đạt 22% so với kế hoạch, trong đó: Nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ đạt 05%; Trái phiếu Chính phủ 22%; các nguồn vốn nước ngoài chưa giải ngân; nông thôn mới 23% so với kế hoạch; nguồn vốn ngân sách địa phương cân đối đạt 27%...

Tại Hội nghị, các đơn vị, địa phương đã báo cáo, giải trình về nguyên nhân dẫn đến tiến độ giải ngân đạt thấp, đồng thời đề xuất các giải pháp thúc đẩy phân bổ và giải ngân những tháng còn lại của năm 2019.

Kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Các bộ, ngành, địa phương phải thống nhất cao với quan điểm chỉ đạo là tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm cấp bách của các cấp, các ngành, từng cơ quan, đơn vị liên quan từ nay đến cuối năm 2019 và trong năm 2020, năm cuối kế hoạch đầu tư công trung hạn là 2016 - 2020. Đồng thời phải kỷ luật kịp thời nghiêm minh đối với những vi phạm, làm chậm, kém hiệu quả, lợi ích nhóm, tham nhũng, lãng phí trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không biết làm việc, hoặc cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ được giao.

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND cấp tỉnh, các Bộ trưởng, trưởng ngành,  các đơn vị phục vụ đầu tư xây dựng cơ bản chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, các giải pháp thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, nỗ lực phấn đấu tối đa để giải ngân hết số vốn kế hoạch theo đúng tinh thần Nghị quyết số 01/NQ-CP đã đề ra; kiên quyết không để tái diễn tình trạng “quyền anh, quyền tôi”, đổ lỗi cho nhau như vừa qua, vì lợi ích của Bộ, ngành, địa phương mình mà không hợp tác…/.

Thu Cúc
Sign In