Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Hội thảo chuyên đề đánh giá kết quả phát triển công nghiệp

(Cập nhật lúc: 07/06/2018 08:30:56 )

Ngày 07/6/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải đã chủ trì Hội thảo chuyên đề đánh giá kết quả phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020, định hướng đến năm 2025.

Dự Hội thảo có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoàng Hiệp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ của tỉnh; lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước, các chi nhánh ngân hàng thương mại và Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp, Nhà đầu tư có dự án công nghiệp trên địa bàn tỉnh.


Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải phát biểu tại Hội thảo

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, giá trị sản xuất công nghiệp giai đoạn 2015 - 2017 trên địa bàn tỉnh (tính theo giá so sánh năm 2010) có mức tăng trưởng bình quân 11,09%/năm. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ngành công nghiệp năm 2017 (tính theo giá so sánh năm 2010) đạt 315.720 triệu đồng chiếm tỷ lệ 5,48% trong tổng GRDP của tỉnh, trong giai đoạn 2015 - 2017 GRDP ngành công nghiệp (tính theo giá so sánh năm 2010) có mức tăng trưởng bình quân 7,28%/năm. Tổng thu ngân sách nhà nước từ hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt bình quân 181,4 tỷ đồng/năm, tăng trưởng bình quân 1,98%/năm.

Từ nay đến hết 2020, tỉnh Bắc Kạn tiếp tục phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp giai đoạn 2018 - 2020 (theo giá so sánh năm 2010) bình quân đạt trên 15,92%/năm để cả giai đoạn 2015 - 2020 tăng trưởng bình quân đạt trên 13%/năm; thu ngân sách nhà nước từ hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phấn đấu tăng bình quân trên 2%/năm; đến năm 2020 hoàn chỉnh đầu tư hạ tầng 2 cụm công nghiệp theo quy hoạch để có mặt bằng thu hút các dự án công nghiệp đầu tư vào cụm công nghiệp; phát triển nguồn và lưới điện đồng bộ với nhu cầu phát triển phụ tải công nghiệp và quy hoạch chung...


Đại diện Công ty Cổ phần khoáng sản Tây Giang Bắc Kạn phát biểu tại Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong từng lĩnh vực hoạt động của từng nhóm ngành công nghiệp. Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng: Việc đánh giá, quy hoạch khai thác khoáng sản chưa thực sự phù hợp với tiến độ, mục đích và mục tiêu phát triển công nghiệp chế biến khoáng sản, sản xuất kim loại trên địa bàn tỉnh; còn nhiều đơn vị khai thác, chế biến khoáng sản sử dụng các thiết bị, máy móc lạc hậu, dây chuyền công nghệ không đồng bộ, dẫn đến hiệu quả của hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản còn hạn chế; một số ngành công nghiệp sản xuất và chế biến nông - lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng chủ yếu là thực hiện theo hình thức gia công, giá trị gia tăng thấp, hiệu quả kinh tế chưa cao; một số dự án đầu tư triển khai chậm tiến độ gây ảnh hưởng xấu đến công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh; hạ tầng kỹ thuật, nguồn nhân lực của tỉnh đã có bước phát triển nhưng chưa đảm bảo phục vụ, đáp ứng cho phát triển công nghiệp; chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế, còn thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao, lực lượng lao động qua đào tạo tại các trường dạy nghề của tỉnh tỷ lệ còn thấp...

Phát biểu tại Hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải nhấn mạnh: Trong thời gian tiếp theo, Bắc Kạn sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư, môi trường sản xuất kinh doanh; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức và cơ quan quản lý các cấp, kiên quyết khắc phục những ách tắc trong giải quyết các thủ tục và quản lý đầu tư, tạo thông thoáng, thuận lợi, công khai minh bạch... cho các hoạt động đầu tư, sản xuất và kinh doanh; tập trung chỉ đạo, đôn đốc các nhà máy đang tạm dừng sản xuất khẩn trương tái cấu trúc lại sản xuất, sửa chữa, thay thế công nghệ, thiết bị để sớm hoạt động trở lại; đôn đốc, tạo điều kiện các nhà máy chậm tiến độ khẩn trương hoàn thành công tác đầu tư dự án, sớm đưa dự án vào sản xuất; đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát hậu kiểm sau chấp thuận chủ trương đầu tư để kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý các dự án đầu tư không vì mục tiêu sản xuất sản phẩm và cố tính trây ỳ, chiếm dụng đất hoặc chuyển đổi, mua bán dự án đầu tư nhằm mục đích kinh doanh.../.

Thu Cúc
Sign In