Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Hội thảo chuyên đề về đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chỉ số PCI

(Cập nhật lúc: 20/11/2019 16:48:42 )

Ngày 19/11/2019, UBND tỉnh tổ chức Hội thảo chuyên đề về đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội thảo, các đại biểu đều cho rằng, trong những năm qua, các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đã có nhiều cố gắng trong cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Cụ thể như, để thu hút nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2016 - 2020, Bắc Kạn đã ban hành nhiều văn bản nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách, đơn giản hóa thủ tục hành chính như: Nghị quyết 07-NQ/TU ngày 26/4/2016 của Đảng bộ tỉnh khóa XI về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết 08-NQ/TU ngày 26/4/2016 về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020… Tỉnh cũng đẩy mạnh hỗ trợ các hoạt động sản xuất - kinh doanh theo hướng bền vững, tập trung, năng suất, chất lượng, hiệu quả và tăng khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Bắc Kạn đặc biệt quan tâm thúc đẩy cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính liên quan đến chỉ số PCI; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của các sản phẩm. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và thực thi công vụ được đẩy mạnh; nâng cao chất lượng của Cổng thông tin điện tử tỉnh và các trang thông tin điện tử các Sở, ban, ngành, huyện, thành phố; đẩy mạnh ứng dụng, nâng cao chất lượng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008. Các thông tin liên quan đến quy hoạch, kế hoạch phát triển, quy hoạch sử dụng đất, cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư, quy trình thủ tục hành chính thường xuyên được cập nhật tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận.

Tuy nhiên kết quả nâng cao chỉ số PCI của tỉnh vẫn chưa như mong muốn. Trong nhiều năm qua, chỉ số PCI của Bắc Kạn thường đứng ở Top cuối trong 63 tỉnh thành phố. Năm 2018, Bắc Kạn đứng thứ 60 trong bảng xếp hạng PCI với tổng số 60,11 điểm, giảm 01 bậc so với năm 2017. Trên cơ sở đánh giá kết quả Chỉ số PCI các năm gần đây, đặt biệt là kết quả năm 2018, ngày 12/6/2019, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Chỉ thị 03/CT-UBND về tăng cường cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao PCI, trong đó yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị, chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để tăng cường cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số PCI trong các năm tiếp theo.

Với sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Trung tâm phục vụ hành chính công, Trung tâm Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh, Bộ phận một cửa cấp huyện, xã tại trụ sở của Bưu điện huyện và Điểm bưu điện Văn hoá xã trong năm 2019 - 2020 sẽ thúc đẩy quá trình cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh đáng kể trong năm 2020 và các năm tiếp theo.

Hội thảo cũng đã đánh giá những khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện cải cách hành chính và nâng cao chỉ số PCI thời gian qua. Qua đó, nhiều đại biểu đề xuất: Thời gian tiếp theo, tỉnh tiếp tục nỗ lực nâng cao các chỉ số thành phần cải cách hành chính và PCI; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả đồng bộ 6 lĩnh vực cải cách hành chính từ cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức và cải cách tài chính công, hiện đại hóa hành chính; tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các Sở, ngành, địa phương trong việc cải thiện môi trường kinh doanh…

Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu kết luận Hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải đề nghị: Thời gian tiếp theo, toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, công chức viên chức, cộng đồng doanh nghiệp về cải cách hành chính và nâng cao chỉ số PCI đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; các Sở, ngành, địa phương nâng cao trách nhiệm cải thiện các chỉ số thành phần liên quan đến ngành mình, trong đó chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, người dân; tích cực nắm bắt, giải quyết kiến nghị, khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức… Phấn đấu giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Bắc Kạn sẽ đứng ở vị trí các tỉnh có thứ hạng trung bình khá trong cải cách hành chính và chỉ số PCI./.

Thu Cúc
Sign In