Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Hội thảo lấy ý kiến xây dựng Đề án Cơ cấu lại Ngành Nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn

(Cập nhật lúc: 18/09/2019 16:48:57 )

Ngày 17/9/2019, UBND tỉnh tổ chức Hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện xây dựng Đề án “Cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến 2035”. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa chủ trì Hội thảo.

Căn cứ Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013, tỉnh Bắc Kạn đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, tháng 4/2016, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 04-NQ/TU về phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tạo ra sản phẩm có thương hiệu, sức cạnh tranh trên thị trường giai đoạn 2016 - 2020.

Sau gần 4 năm thực hiện tái cơ cấu Ngành Nông nghiệp, tỉnh Bắc Kạn đã đạt được những thành tựu quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, trong lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp còn bộc lộ nhiều hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu phát triển hiện nay như: Giá trị gia tăng trong sản xuất thấp; quy mô sản xuất còn manh mún, nhỏ lẻ, phân tán, tự phát, thiếu ổn định; trình độ sản xuất không đồng đều, chất lượng, mẫu mã sản phẩm thấp, giá thành cao, khả năng cạnh tranh kém; việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất còn hạn chế; giá trị sản xuất nông nghiệp trên một đơn vị diện tích canh tác còn thấp; công nghiệp chế biến nông sản, nhất là công nghệ thu hoạch, bảo quản, chế biến sau thu hoạch phát triển chậm; thu nhập của người lao động khu vực nông, lâm nghiệp thấp và chịu nhiều rủi ro, thua thiệt nhiều so với lao động ở các khu vực kinh tế khác... Để khắc phục những hạn chế đang tạo thành điểm nghẽn trong phát triển đối với ngành nông nghiệp và lấy cơ cấu ngành nông nghiệp làm trọng tâm để phát triển kinh tế trong giai đoạn 2020 - 2025, tỉnh Bắc Kạn xác định phải cơ cấu lại Ngành Nông nghiệp.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung đóng góp ý kiến để hoàn thiện Đề án “Cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến 2035” từ sự cần thiết phải xây dựng và triển khai thực hiện Đề án, những căn cứ để xây dựng Đề án đến những nội dung trọng tâm của Đề án. Các đại biểu cơ bản nhất trí về mục tiêu của Đề án. Nhiều đại biểu đề nghị Tổ soạn thảo Đề án cần đánh giá rõ hơn về thực trạng sản xuất nông lâm nghiệp của tỉnh...

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa - Tổ trưởng Tổ xây dựng Đề án đã phân tích làm rõ thêm một số nội dung trong dự thảo Đề án; đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổ xây dựng Đề án tiếp thu các ý kiến đóng góp tại Hội thảo để bổ sung, hoàn thiện Đề án đảm bảo đúng tiến độ thực hiện./.

Hương Dịu
Sign In