Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Họp Ban Chỉ đạo Sắp xếp các xã, thị trấn và thôn, tổ dân phố

(Cập nhật lúc: 06/08/2019 10:29:41 )

Ngày 05/8/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Sắp xếp các xã, thị trấn và thôn, tổ dân phố của tỉnh.

Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thống nhất một số nội dung trong Đề án Sáp nhập thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu chưa đạt chuẩn và Đề án Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021 của tỉnh Bắc Kạn. Đồng thời báo cáo về những khó khăn, vướng mắc, đề xuất phương án giải quyết khi tiến hành sáp nhập thôn, tổ dân phố và sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã tại các địa phương như: Đầu tư xây dựng đường liên thôn, sửa chữa và nâng cấp nhà văn hóa tại những địa phương sáp nhập; bố trí, sắp xếp, kiện toàn hợp lý tổ chức của Chi bộ, thôn trưởng và những người hoạt động không chuyên trách ở thôn mới theo quy định, đảm bảo phù hợp với điều kiện của từng địa phương và sự đồng thuận của nhân dân. Đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã dôi dư sau sáp nhập, tiến hành bố trí việc làm phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải nhấn mạnh: Chủ trương sáp nhập xã, thị trấn và thôn, tổ dân phố là bước đi quan trọng nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền cấp xã. Để thực hiện chủ trương này, cần sự quyết liệt vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Điều quan trọng là tạo sự đồng thuận trong nhân dân và không làm ảnh hưởng đến đời sống người dân sau khi sáp nhập.

Vì vậy, để hoàn thành việc sáp nhập thôn, tổ và sáp nhập các xã theo đúng lộ trình đã đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng, chủ trương của Đảng, Nhà nước trong công tác này, các địa phương khẩn trưởng bổ sung phương án sắp xếp việc làm đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức sau khi tiến hành sáp nhập các xã; đề xuất phương án xử lý những khó khăn sau sáp nhập thôn, tổ dân phố…; Sở Nội vụ có trách nhiệm tổng hợp, hoàn chỉnh báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết trước ngày 08/8. Đối với những kiến nghị, đề xuất ngoài thẩm quyền của tỉnh, Sở Nội vụ tổng hợp, đề xuất Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện./.

Thu Cúc
Sign In