Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Họp Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn

(Cập nhật lúc: 10/04/2019 15:22:49 )

Ngày 09/4, UBND tỉnh tổ chức họp Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử (CQĐT) tỉnh Bắc Kạn nhằm đánh giá tình hình triển khai, ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh năm 2018, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 và triển khai một số nhiệm vụ của Ban chỉ đạo. Dự và chỉ đạo cuộc họp có đồng chí Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đ/c Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo cuộc họp

Theo báo cáo, trong năm 2018 và những tháng đầu năm 2019, Ban chỉ đạo đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo việc ứng dụng CNTT, góp phần xây dựng CQĐT tại các đơn vị, địa phương; Tổ chức 01 đợt kiểm tra tình hình ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và đảm bảo an toàn thông tin mạng tại 32 đơn vị, địa phương; Tổ chức việc đánh giá mức độ xây dựng CQĐT tại các sở, ngành, huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn; Triển khai nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh, triển khai phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng 68; Tiếp tục triển khai ứng dụng CNTT xây dựng Cơ sở dữ liệu đất đai, phần mềm hỗ trợ quản lý điều hành và quyết toán ngân sách theo Luật Ngân sách năm 2015 và chỉ đạo cơ quan thường trực trình UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ xây dựng chính quyền điện tử các cấp tỉnh Bắc Kạn.

Năm 2018 là năm đầu tiên thực hiện việc đánh giá CQĐT theo các tiêu chí cụ thể do Bộ Thông tin và Truyền thông định hướng. Theo đó, tỉnh đã thực hiện đánh giá cho 136 đơn vị, kết quả cho thấy, 60% đơn vị cấp tỉnh, 88% đơn vị cấp huyện, 100% đơn vị cấp xã “Không xếp hạng” đối với cả 2 nhóm tiêu chí. Với cấp tỉnh, 4/19 đơn vị được xếp hạng ở cả 2 hạng mục (hạng mục về điều kiện sẵn sàng và hạng mục về kết quả CQĐT đạt được). Xét về tổng điểm, đơn vị điểm cao nhất đạt 96.05 điểm; 11/19 đơn vị không được xếp hạng ở cả 2 hạng mục. Với cấp huyện, 7/8 huyện, thành phố không được xếp hạng ở cả 2 hạng mục, chỉ có huyện Na Rì được xếp mức 4 đối với hạng mục về điều kiện sẵn sàng. Với cấp xã, về tổng điểm chung, xã cao nhất đạt 50,53 điểm.

Qua đánh giá cũng cho thấy, tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương đã bước đầu quan tâm, thực hiện tương đối tốt việc cung cấp và sử dụng CNTT trong đơn vị. Tuy nhiên, việc giao dịch trực tiếp với người dân, doanh nghiệp thông qua hệ thống chưa đạt được kết quả đáng kể, trong khi đây mới là mục tiêu cao nhất trong xây dựng chính quyền điện tử.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban chỉ đạo đã tập trung thảo luận và chỉ ra những hạn chế dẫn đến kết quả đánh giá xếp loại CQĐT chưa cao, hạn chế trong việc cập nhật hồ sơ trên hệ thống một cửa, sử dụng chữ ký số chuyên dùng tại một số đơn vị. Nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức của công dân cũng như vai trò của người đứng đầu chưa cao, việc tuyên truyền còn theo lối mòn, kỹ năng hỗ trợ người dân của công chức thực hiện dịch vụ công còn hạn chế…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong thời gian tới, Ban chỉ đạo tỉnh cần cố gắng khắc phục tồn tại hạn chế, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Bố trí cán bộ phụ trách CNTT tại các đơn vị, biết sử dụng thành thạo, đồng bộ các hệ thống. Tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện Quyết định số 2015/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ xây dựng chính quyền điện tử các cấp tại tỉnh Bắc Kạn. Đôn đốc các xã xếp loại khá trở xuống trong sử dụng phần mềm hồ sơ công việc, ngoài ra, các đơn vị chỉ đạo văn thư kiểm soát việc ban hành văn bản, rà soát lại chữ ký số đã cấp và tăng cường sử dụng. Về phần mềm một cửa, yêu cầu cán bộ phụ trách phải nhập toàn bộ hồ sơ phát sinh vào phần mềm để kiểm soát. Hàng tháng, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp cung cấp số liệu hồ sơ trên hệ thống để các đơn vị, địa phương đối chiếu. Bên cạnh đó, các đơn vị cần đa dạng hóa các hình thức niêm yết công khai thủ tục hành chính, bổ sung hình thức giao tiếp với người dân, doanh nghiệp qua mạng zalo. Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu phân công thành viên Ban chỉ đạo phụ trách các huyện để việc triển khai các nhiệm vụ đạt hiệu quả./.

Thu Trang
Sign In