Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Họp thông qua các hồ sơ dự thảo Nghị quyết và các báo cáo trình kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX

(Cập nhật lúc: 18/06/2018 08:24:54 )

Ngày 15/6/2018, UBND tỉnh họp thông qua các hồ sơ dự thảo Nghị quyết và các báo cáo trình kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX. Dự cuộc họp có các đồng chí: Lý Thái Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên UBND tỉnh, các Ban HĐHD tỉnh, các sở, ban ngành của tỉnh.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành đã trình bày các dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết và các báo cáo dự kiến trình tại Kỳ họp thứ chín, HĐND khóa IX, gồm: Tờ trình, dự thảo Nghị quyết thông qua chủ trương đầu tư xây dựng Dự án Khu đô thị Bắc Sông Cầu; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND ngày 16/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao của tỉnh Bắc Kạn; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết phê duyệt tổng số người làm việc trong các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và quyết định biên chế công chức năm 2018 …

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện dự thảo Tờ trình.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải cơ bản thống nhất với các dự thảo Tờ trình, đề nghị các thành viên Ủy ban cho ý kiến đối với các dự thảo báo cáo trước ngày 18/6 để Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp. Các Sở, Ngành tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại cuộc họp để bổ sung, hoàn thiện dự thảo Tờ trình gửi các Ban HĐND tỉnh trước ngày 20/6 để nghiên cứu thẩm tra./.

Hương Lan
Sign In