Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Họp thông qua dự thảo Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững

(Cập nhật lúc: 24/08/2018 08:53:12 )

Ngày 23/8/2018, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức cuộc họp thông qua dự thảo Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh Bắc Kạn. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa chủ trì cuộc họp.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa phát biểu tại cuộc họp

Dự thảo Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018 - 2020 có mục tiêu đến năm 2020 đưa tốc độ tăng trưởng GDP ngành nông - lâm nghiệp Bắc Kạn đạt bình quân 4,5%/năm. Tỷ trọng ngành nông nghiệp chiếm 31% trong cơ cấu kinh tế tỉnh, trong đó: Lĩnh vực trồng trọt chiếm 40%; chăn nuôi 28%; lâm nghiệp 29% và thuỷ sản là 3%. Sản lượng lương thực có hạt ổn định 175.000 tấn…

Để đạt được mục tiêu trên, dự thảo Đề án đã đưa ra nhiều giải pháp cụ thể như: Đối với trồng trọt, tập trung chuyển dịch cơ cấu cây trồng gắn với thị trường tiêu thụ, tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị; sử dụng linh hoạt diện tích, sản lượng lúa hợp lý, ổn định diện tích theo quy hoạch; phát triển mạnh các vùng sản xuất hàng hóa; tập trung sản xuất một số cây trồng thế mạnh gồm lúa, ngô, dong riềng, thuốc lá, chè, cây ăn quả, rau màu. Đối với chăn nuôi phát triển theo hướng trang trại, gia trại, hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã, công ty chăn nuôi theo hướng đảm bảo an toàn dịch bệnh, vệ sinh thực phẩm; hỗ trợ xây dựng chăn nuôi dê, gà, lợn theo hướng VietGAP. Trong lâm nghiệp thực hiện quản lý, sử dụng bền vững rừng tự nhiên; thay thế diện tích kém hiệu quả bằng rừng trồng năng suất cao. Đẩy mạnh triển khai các lĩnh vực phát triển nông thôn; thủy lợi; chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ…

Tại cuộc họp, sau khi lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày bản tóm tắt dự thảo Đề án, các đại biểu đều khẳng định sự cần thiết của Đề án và cơ bản nhất trí với những nội dung của Đề án. Bên cạnh đó, một số đại biểu góp ý: Cần xem xét các chỉ tiêu về diện tích các loại cây trồng trên địa bàn, nhất là cây trồng đặc sản; có giải pháp cụ thể để phát triển chăn nuôi, đặc biệt là đại gia súc; khoanh vùng các cây trồng, vật nuôi theo hướng lợi thế của từng địa phương; giao chỉ tiêu cụ thể đối với các loại cây trồng, vật nuôi lợi thế theo vùng để các địa phương có cơ sở đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm; đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ, tích cực triển khai các mô hình trồng rau ứng dụng công nghệ cao...

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa nhấn mạnh tính cần thiết của việc xây dựng và ban hành Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh Bắc Kạn đối với quá trình phát triển của nền nông nghiệp địa phương. Do vậy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị trực tiếp soạn thảo Đề án: Trong quá trình hoàn thiện, cần bổ sung thêm một số văn bản để làm căn cứ lập Đề án; rà soát lại các số liệu sao cho thống nhất; sắp xếp hợp lý các nhóm nhiệm vụ, giải pháp để tránh trùng lắp, chống chéo…; tiếp thu các ý kiến góp ý kiến tại cuộc họp để bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện Đề án trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt./.

Thu Cúc
Sign In