Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Năm 2019, kiểm tra 08 đơn vị, địa phương về thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao

(Cập nhật lúc: 27/02/2019 16:01:47 )

Thực hiện Quy chế hoạt động, Tổ công tác đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch kiểm tra thực hiện nhiệm vụ tại 08 đơn vị, địa phương trong năm 2019.

Thông qua việc kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện những nhiệm vụ còn chậm, quá hạn theo yêu cầu để tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc; đồng thời tham mưu cho các cấp, các ngành có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, địa phương được tiến hành thông qua hình thức thành lập các Đoàn kiểm tra để kiểm tra trực tiếp và thông qua hình thức ban hành văn bản đôn đốc, yêu cầu báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ.

Theo Kế hoạch, trong quý I/2019, sẽ kiểm tra tại Sở Khoa học và Công nghệ; quý II/2019, kiểm tra tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh; quý III/2019, kiểm tra tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, UBND thành phố Bắc Kạn; quý IV/2019, kiểm tra tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương.

Các đơn vị được kiểm tra tổng hợp gồm:Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Thanh tra tỉnh và UBND thành phố Bắc Kạn. Các đơn vị được kiểm tra chuyên đềgồm: Sở Tài nguyên và Môi trường (về công tác xây dựng quy trình giải quyết thủ tục hành chính về tài nguyên và môi trường cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã để nâng cao chỉ số hài lòng của người dân về lĩnh vực tài nguyên và môi trường)Sở Công Thương (về công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ các cơ sở sản xuất xây dựng nhãn mác, bao bì sản phẩm đạt chuẩn theo quy định)./.

Bích Huệ
Sign In