Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Những nội dung trọng tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2019

(Cập nhật lúc: 25/06/2019 08:28:53 )

Thực hiện chỉ đạo của Chính Phủ, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2019, UBND tỉnh đã giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 (Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 10/12/2018) và Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2019 nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020) (Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 16/01/2019).

Trên cơ sở Kế hoạch năm 2019 và các mục tiêu đặt ra, thực hiện sự phân công thống nhất, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo, điều hành sát sao, toàn diện tất cả các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh. Bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội; xây dựng Kịch bản tăng trưởng hàng quý để tập trung chỉ đạo điều hành; tổ chức các hội nghị trọng tâm như: Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ và Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 09/12/2018 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh năm 2019; Hội nghị chuyên đề nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh năm 2019; Hội nghị hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019; Hội nghị công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố (DDCI) năm 2018 tỉnh Bắc Kạn; phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương tổ chức các Hội nghị như: Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; Hội nghị trực tuyến triển khai cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện các giải pháp kiến nghị của HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX như: Đề xuất chính sách, giải pháp thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa có giá trị kinh tế cao, chỉ đạo thu hồi kinh phí thanh toán vượt giá trị quyết toán công trình, dự án; chỉ đạo trong công tác quản lý tài nguyên khoáng sản; tạo điều kiện thuận lợi và đôn đốc các doanh nghiệp triển khai thực hiện các dự án đầu tư; thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc; về địa giới hành chính, công tác thanh tra và một số lĩnh vực khác.

Một số nội dung trọng tâm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo như:

* Trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới:

Với định hướng phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững gắn với bảo vệ môi trường, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất hàng hóa, chế biến nông sản, tổ chức sản xuất có liên kết trong khu vực nông thôn, đảm bảo ngành kinh tế nông nghiệp của tỉnh tăng trưởng ổn định, bền vững, đảm bảo an ninh lương thực; chỉ đạo phát triển các mặt hàng nông sản chủ lực tạo thương hiệu trên thị trường, đặc biệt là các sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn; chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; tập trung chỉ đạo trồng rừng theo kế hoạch giao; chỉ đạo xây dựng phương án phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng vật nuôi, phương án phòng chống hạn, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; chỉ đạo áp dụng các biện pháp quyết liệt dập dịch tả lợn Châu Phi; chỉ đạo các ngành chức năng xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới gắn với công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã; chỉ đạo xây dựng Bộ tiêu chí thôn đạt chuẩn nông thôn mới; kế hoạch triển khai Đề án xây dựng Nông thôn mới các xã CT229, các xã còn tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, an toàn xã hội và các xã khó khăn đạt từ 05 tiêu chí Nông thôn mới trở xuống trên địa bàn tỉnh; tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; chỉ đạo xây dựng dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm.

* Trong lĩnh vực công nghiệp - xây dựng cơ bản:

Lãnh đạo UBND tỉnh thường xuyên kiểm tra thực tế tình hình thực hiện và tiến độ giải ngân các dự án; tình hình, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác quy hoạch chi tiết để thu hút các nhà đầu tư chiến lược, đồng thời tạo điều kiện cho nhà đầu tư thực hiện nhanh nhất các thủ tục liên quan theo quy định; thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất và tiến độ xây dựng nhà máy của các doanh nghiệp trên địa bàn, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp.

Thực hiện chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động ổn định; chỉ đạo ngành chuyên môn phối hợp với các chủ đầu tư tăng cường quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư; chỉ đạo quyết liệt công tác thu hồi sau quyết toán dự án hoàn thành; làm việc với các chủ đầu tư để chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nhất là triển khai thực hiện và giải ngân các nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

* Trong lĩnh vực thương mại, du lịch:

Tăng cường công tác quản lý, theo dõi tình hình thị trường, đảm bảo số lượng hàng hoá thiết yếu và các mặt hàng phục vụ nhu cầu người dân, nhất là trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; chỉ đạo các ngành chức năng hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; tổ chức cho các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia các hội chợ, triển lãm trong nước; các giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch, trọng tâm là du lịch hồ Ba Bể; chỉ đạo các ngành chức năng và địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng phát triển du lịch và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư du lịch nghiên cứu lập hồ sơ dự án và thực hiện các thủ tục đầu tư thuận lợi; chỉ đạo ngành chuyên môn xây dựng các Đề án phát triển du lịch tại địa phương.

* Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội - giảm nghèo: Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 theo Chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo; xây dựng kế hoạch thực hiện Trường đạt chuẩn quốc gia năm 2019. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2018-2019 bảo đảm an toàn, đúng quy định.

Chỉ đạo ngành y tế tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, chủ động phòng chống dịch bệnh; chỉ đạo các ngành chức năng tổ chức thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, các chế độ, chính sách đối với người có công; tổ chức thực hiện các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các giải thi đấu thể thao tạo không khí vui tươi, rèn luyện sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.

* Bên cạnh đó, lãnh đạo UBND tỉnh còn tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong các lĩnh vực công tác khác như: Công tác cải cách hành chính, nội chính, phòng chống tham nhũng, bảo đảm quốc phòng - an ninh; khoa học công nghệ, tài nguyên môi trường./.

Hà Hồng
Sign In