Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm tại huyện Ngân Sơn

(Cập nhật lúc: 16/07/2019 11:20:22 )

Ngày 15/7/2019, đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn đã đi kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của huyện Ngân Sơn và xã Trung Hòa.

Theo báo cáo của UBND huyện Ngân Sơn và UBND xã Trung Hòa, trong 6 tháng đầu năm 2019, huyện đã đạt được những kết quả tích cực trong sản xuất vụ xuân và vụ mùa, giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản cơ bản đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại như: Một số chỉ tiêu về sản xuất nông, lâm nghiệp chưa đạt kế hoạch; tình trạng vi phạm quy định trong quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản, lâm sản vẫn còn xảy ra; việc triển khai nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm, tỷ lệ giải ngân thấp; việc sử dụng các phần mềm dùng chung ở cấp xã còn nhiều hạn chế, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính qua phần mềm một cửa điện tử và thủ tục hành chính theo dịch vụ công mức độ 3, 4 còn rất ít.

 
Toàn cảnh buổi làm việc

            Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao sự quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND huyện Ngân Sơn và UBND xã Trung Hòa để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội trong 6 tháng đầu năm. Trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện tiếp tục đôn đốc các địa phương khẩn trương hoàn thành gieo cấy lúa vụ mùa đảm bảo diện tích theo kế hoạch; tập trung chỉ đạo, hướng dẫn người dân chăm sóc tốt các loại cây trồng, vật nuôi đảm bảo năng suất, sản lượng và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh; thực hiện tốt phương án phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn để hạn chế thấp nhất những thiệt hại về người, tài sản trong mùa mưa bão.

Về chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo, đồng chí đề nghị huyện tăng cường đôn đốc, hướng dẫn các xã về đích xây dựng nông thôn mới trong năm 2019 theo kế hoạch, trong đó cần tập trung chỉ đạo hoàn thành tiêu chí về sản xuất, môi trường và các tiêu chí không cần hoặc cần ít kinh phí đầu tư để thực hiện và hoàn thành trước; phân công các phòng, ban chuyên môn thường xuyên nắm danh mục các dự án, mô hình sản xuất của các xã để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện; rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo đúng quy định; tổng kết đánh giá 10 năm thực hiện nông thôn mới, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Về chương trình OCOP: triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 08/4/2019 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đề án "Mỗi xã, phường một sản phẩm"; huy động sự vào cuộc của các cấp chính quyền và toàn thể nhân dân.

Về lĩnh vực văn hóa - xã hội: thực hiện tốt việc quản lý học sinh trong hè, tổ chức các hoạt động hè bổ ích, hoạt động nâng cao kỹ năng sống và phòng chống đuối nước, dịch bệnh mùa hè; làm tốt công tác bảo vệ và chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới; Quan tâm thực hiện tốt các chương trình mục tiêu y tế, dân số; chăm sóc sức khỏe nhân dân; có kế hoạch tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các trường học, trạm y tế đã đạt chuẩn; tiếp tục chỉ đạo, thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa gắn với các phòng trào thi đua tại địa phương; phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao rộng khắp, sôi nổi nhằm phát triển và nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân; quan tâm thực hiện kịp thời, hiệu quả, đúng quy định các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Triệu Thanh
Sign In