Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng kiểm tra tình hình KT-XH huyện Pác Nặm

(Cập nhật lúc: 25/02/2019 16:11:18 )

Sáng 25/2, đồng chí Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện Pác Nặm trong 02 tháng đầu năm. Cùng đi có đại diện một số sở, ngành, Văn phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới và giảm nghèo tỉnh.

Theo báo cáo của UBND huyện Pác Nặm, trong sản xuất nông - lâm nghiệp vụ đông, huyện đã thực hiện gieo trồng được 30,5ha. Trong đó, cây ngô thực hiện gieo trồng được 5,3ha; cây khoai tây trồng được 5,38ha; cây rau màu diện tích thực hiện 14,18ha. Vụ xuân, huyện có kế hoạch gieo trồng cây lương thực có hạt 2.836ha. Trong đó cây lúa là 805ha; cây ngô là 2.031ha. Hiện nay nhân dân đã thực hiện làm đất đạt trên 90% (khoảng 564ha) các xã đang tiến hành gieo cấy, đạt khoảng 40% diện tích. Đối với cây ngô xuân người dân đã thực hiện xong diện tích ngô ruộng và soi bãi đồng thời huyện đang tiếp tục chỉ đạo các xã thực hiện theo kế hoạch, chuẩn bị tốt vật tư nông nghiệp, cơ cấu giống…

Đồng chí Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác làm việc với huyện Pác Nặm.

 Đối với chương trình xây dựng nông thôn mới, bình quân mỗi xã của huyện đạt 9,3 tiêu chí (tăng 1,9 tiêu chí so với năm 2017). Đối với 02 xã điểm Bộc Bố và Giáo Hiệu chưa hoàn thành các tiêu chí theo kế hoạch đã đề ra, kết thúc năm 2018, xã Bộc Bố đạt 14 tiêu chí, xã Giáo Hiệu đạt 11 tiêu chí. Kế hoạch năm 2019, huyện phấn đấu mỗi xã đạt 02 tiêu chí trở lên, riêng 02 xã Bộc Bố và Giáo Hiệu hoàn thành các tiêu chí đề ra.

Huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện các mô hình dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đã được triển khai năm 2018, gồm 15ha cây chuối, 05ha cây lê, mô hình chăn nuôi vỗ béo trâu bò, chăn nuôi lợn đen địa phương, dự án CSSP được Ban điều phối chỉ đạo 10/10 xã vùng dự án triển khai với 118 thôn, bản.

Về tiến độ giải ngân các nguồn vốn XDCB, tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2018 của huyện là hơn 56,9 tỷ đồng, giải ngân đến 31/1/2019 được hơn 52,5 tỷ đồng, đạt 92,4% kế hoạch. Kế hoạch phân bổ vốn mới năm 2019 là 31.231 triệu đồng, đến hết tháng 1/2019 đã giải ngân 7.003 triệu đồng, đạt 22,4% kế hoạch. Công tác thu ngân sách đến ngày 15/2/2019 được 1.873,4 triệu đồng, đạt 19% kế hoạch. Bên cạnh đó, công tác giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa - xã hội được thực hiện theo kế hoạch.

Qua hai tháng triển khai thực hiện nhiệm vụ, bên cạnh những kết quả đã đạt được, huyện Pác Nặm chỉ ra những hạn chế như: Đối với công tác sản xuất vụ xuân, một số địa phương thiếu lao động dẫn đến việc chăm sóc mạ non và gieo cấy còn hạn chế. Hiện nay cây nghệ và cây gừng chưa có đơn vị đến thu mua. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của 02 xã Bộc Bố và Giáo Hiệu còn khó khăn về tiêu chí thu nhập. Tuyến đường 258B Bộc Bố đi Giáo Hiệu chưa hoàn thành. Có 3/10 trạm truyền thanh cơ sở không hoạt động được (Giáo Hiệu, Bằng Thành, Cao Tân), huyện xin chủ trương được đầu tư. Đối với công tác giáo dục, sau Tết hiện còn 19 học sinh (THCS) chưa ra lớp, tập trung ở 08 xã. Hiện nay huyện có 107/118 thôn đã có điện lưới còn 11 thôn chưa có điện…  

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Duy Hưng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự quyết liệt trong công tác lãnh đạo của huyện trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí chỉ đạo trong những tháng tiếp theo, địa phương cần đôn đốc gieo cấy vụ xuân hoàn thành trước 15/3; tăng cường công tác tiêm phòng gia súc; thực hiện tốt công tác trồng rừng năm 2019. Đối với việc xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo, huyện cần tổng kết, đánh giá thật chi tiết và có giải pháp cụ thể để thực hiện chương trình phù hợp với thực tế địa phương.

Theo baobackan.org.vn
Sign In