Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Tăng cường công tác chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

(Cập nhật lúc: 24/04/2019 15:27:53 )

Với quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tích cực tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện chương trình công tác năm 2019.

Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải kiểm tra, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tại Chi nhánh Điện lực thành phố Bắc Kạn

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, đặc biệt là Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành trong thực hiện nhiệm vụ, trong đó có Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

UBND tỉnh đã giao 180 nhiệm vụ cụ thể cho 30 Sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện, gắn với thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ và Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 15/01/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình sản xuất ở các đơn vị, địa phương; tăng cường đối thoại, lắng nghe, phát huy sức mạnh của tập thể gắn với đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu..., từ đó khơi dậy niềm tin, tạo động lực sản xuất kinh doanh, huy động đa dạng các nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong quý I/2019, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các địa phương sản xuất nông lâm nghiệp và chuẩn bị các điều kiện trồng rừng năm 2019, tiếp tục chỉ đạo về công tác quản lý giống, vật tư sản xuất nông nghiệp; chuyển đổi cơ cấu cây trồng; chủ động phòng chống rét, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi... qua đó sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh trong quý I/2019 nhìn chung đạt kết quả khá. Tiến độ gieo trồng vụ xuân cơ bản đạt kế hoạch đề ra, trong đó cây lúa đạt 100% kế hoạch. Các cây trồng khác đảm bảo về tiến độ và diện tích.

Đối với công tác chăn nuôi thú y, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh xảy ra dịch bệnh lở mồm long móng và dịch Tả lợn Châu phi trên đàn lợn, UBND tỉnh đã tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện các biện pháp khoanh vùng ổ dịch, hướng dẫn bà con cách ly, điều trị; triển khai phun thuốc khử trùng tiêu độc. Đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa phát sinh ổ dịch mới.

Nhằm thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017-2020” năm 2019, đồng thời thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất và tiến độ xây dựng nhà máy của các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện Đề án quản lý khối lượng khoáng sản kim loại vận chuyển tại các bàn cân điện tử, cửa mỏ thông qua hệ thống camera giám sát, qua đó tình hình sản xuất công nghiệp Quý I/2019 có tăng trưởng khá. Các nhà máy công nghiệp cơ bản hoạt động ổn định, một số sản phẩm công nghiệp đạt kết quả tốt. Giá trị sản xuất công nghiệp (tính theo giá so sánh 2010) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đạt 23,4% kế hoạch, tăng 6,08% so với cùng kỳ năm 2018.

Là một trong những địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế về du lịch vì vậy công tác quản lý nhà nước về du lịch được tăng cường. UBND tỉnh đã chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quảng bá về văn hóa, tiềm năng du lịch; chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện đánh giá phát triển du lịch và xây dựng kế hoạch phát triển du lịch giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh. Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm 2019, UBND tỉnh Bắc Kạn sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa, ẩm thực, quảng bá du lịch, giới thiệu sản phẩm nông sản OCOP tại Khu du lịch sinh thái Sài Gòn - Ba Bể. Đây là điều kiện thuận lợi để quảng bá, thúc đẩy du lịch Bắc Kạn phát triển.

Cũng trong quý I/2019, UBND tỉnh đã tổ chức các buổi làm việc với từng Chủ đầu tư để nâng cao hiệu quả quản lý các nguồn vốn đầu tư công và đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án triển khai năm 2019.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thu ngân sách nhà nước, ban hành kế hoạch thu ngân sách và giải pháp chống thất thu NSNN năm 2019 theo từng quý và từng lĩnh vực; UBND tỉnh đã xây dựng phương án ấn định thuế năm 2019 trong lĩnh vực khai thác khoáng sản.

Cùng với đó, chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo được các cấp, các ngành khẩn trương triển khai thực hiện. UBND tỉnh đã Quyết định công nhận 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới cả tỉnh là 15 xã.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 15 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
(Ảnh: Đường nông thôn mới tại xã Tân Tiến, huyện Bạch Thông)

Đồng thời với phát triển kinh tế, UBND tỉnh cũng đã có nhiều giải pháp để thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực văn hóa, xã hội. Chỉ đạo triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học, chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Quan tâm đến giảm nghèo, giải quyết lao động việc làm, dạy nghề xuất khẩu lao động… 

Kết quả những tháng đầu năm là tiền đề quan trọng để toàn tỉnh thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019. Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành theo phương châm quyết liệt, linh hoạt, cụ thể. Đặc biệt chú trọng khâu tổ chức thực hiện để các cơ chế, chính sách đi vào cuộc sống. Trong đó, tiếp tục thực hiện các giải pháp, cơ chế, chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa; hỗ trợ về đầu tư, xúc tiến thương mại đối với một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Thường xuyên theo dõi, kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông và công tác quản lý nhà nước từ tỉnh đến cơ sở. Quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, tập trung đầu tư vào các công trình, dự án trọng điểm để tạo động lực phát triển chung cho cả tỉnh.

UBND tỉnh cũng tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng và ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ được giao gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Chú trọng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Đảm bảo quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội./.

Hương Lan
Sign In