Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Tập trung chỉ đạo để hoàn thành các chỉ tiêu ở mức cao nhất

(Cập nhật lúc: 03/10/2018 14:04:22 )

Ngày 02/10/2018, UBND tỉnh Bắc Kạn họp phiên thường kỳ tháng 9/2018 nhằm đánh giá tình hình thực hiện kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 09 tháng; triển khai nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2018. Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì phiên họp.

Quang cảnh phiên họp

Từ đầu năm đến nay, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ các giải pháp, qua đó, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Trong đó, sản xuất nông lâm nghiệp vẫn có bước phát triển khá. Tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2018 ước đạt trên 178.600 tấn, đạt 102,1% kế hoạch, tăng 1% so với cùng kỳ 2017; Lương thực bình quân đầu người ước đạt trên 553kg/người/năm. Tổng diện tích trồng rừng mới đạt 6.899ha/6.200ha, bằng 111% kế hoạch. Chương trình xây dựng nông thôn mới được các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo thực hiện.

Đối với sản xuất công nghiệp, giá trị sản xuất 9 tháng đầu năm đạt trên 764 tỷ đồng, đạt 80% kế hoạch và tăng 6,11% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt trên 3.600 tỷ đồng, đạt 75,56% so với kế hoạch, tăng 13,61% so với cùng kỳ năm 2017. Giải ngân đến hết tháng 8/2018 đạt 701 tỷ đồng, bằng 44% kế hoạch. Tổng thu ngân sách 8 tháng trên địa bàn được trên 378,8 tỷ đồng, đạt 64,65% so với kế hoạch Trung ương giao, đạt 62,11% kế hoạch tỉnh giao.

Cùng với phát triển kinh tế, các hoạt động văn hóa, xã hội được triển khai thực hiện tốt. Công tác giảm nghèo được quan tâm sát sao. Công tác cải cách hành chính được chỉ đạo quyết liệt. Tỉnh đã thực hiện tốt chính sách đối với người có công, an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Tại phần thảo luận, các đại biểu đã trao đổi, giải trình về những vấn đề còn tồn tại, hạn chế như: Diện tích một số cây trồng chưa đạt kế hoạch, chăn nuôi phát triển chậm; Tiến độ và kết quả giải ngân xây dựng cơ bản thấp, nhất là chương trình mục tiêu quốc gia; Một số dự án công nghiệp còn gặp khó khăn, phải dừng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng; khó khăn trong công tác giảm nghèo...

Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải yêu cầu: Từ nay đến hết năm 2018, các ngành, địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra ở mức cao nhất. Trong đó chú trọng phát triển nông - lâm nghiệp, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các phương án sản xuất, các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất; Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, nhất là tại các xã điểm về đích năm 2018; Giải quyết dứt điểm các dự án vướng mắc, thúc đẩy gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp; Đôn đốc giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo cam kết, đảm bảo các nguồn vốn được giải ngân tối đa, nhất là nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn vốn theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/04/2013 của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở; Tăng cường kiểm tra, kiểm soát tốt việc vận chuyển khoáng sản, lâm sản trên địa bàn; Triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách giảm nghèo; Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc giải quyết các thủ tục hành chính… Đối với các văn bản, tờ trình trình HĐND tỉnh trong kỳ họp tới, các ngành hoàn chỉnh nội dung, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/10/2018./.

Thu Cúc
Sign In