Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Thực hiện giám sát vận chuyển khoáng sản bằng camera

(Cập nhật lúc: 06/06/2018 09:18:32 )

Triển khai thực hiện Nghị định 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý khai thác, vận chuyển khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Chợ Đồn cơ bản hoàn thành lắp đặt camera giám sát

Theo chỉ đạo của UBND tỉnhtại Văn bản số 4804/UBND-CN ngày 28/9/2017, các doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai ngay một số nội dung như: Lắp đặt trạm cân điện tử tại vị trí đưa khoáng sản nguyên khai ra khỏi khu vực khai thác và lắp đặt camera giám sát tại các kho chứa để lưu giữ thông tin mỏ, tín hiệu, dữ liệu được tích hợp và thông suốt với trung tâm quản lý của cơ quan nhà nước. Lập sổ theo dõi, thống kê khối lượng khoáng sản nguyên khai và khối lượng đất đá thải; hộ chiếu nổ mìn, phiếu xuất kho vật liệu nổ công nghiệp để xác định sản lượng khoáng sản đã khai thác thực tế, định kỳ vào ngày 28 hàng tháng, sau đó báo cáo Sở Công thương, cơ quan thuế và UBND địa phương nơi doanh nghiệp có mỏ khai thác…

Đến thời điểm hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Chợ Đồn đã cơ bản hoàn thành việc lắp đặt trạm cân điện tử tại vị trí đưa khoáng sản nguyên khai ra khỏi khu vực khai thác và lắp đặt camera giám sát tại các kho chứa để lưu trữ thông tin, số liệu liên quan. Tuy nhiên, việc tích hợp và thông suốt với trung tâm quản lý của cơ quan nhà nước chưa thực hiện được do hệ thống đường dây kết nối với cơ quan quản lý nhà nước chưa hoàn thành.

Tới đây, khi Đề án giám sát hoạt động vận chuyển khoáng sản theo hướng tích hợp hệ thống giám sát bằng camera của tỉnh và hệ thống cân điện tử của các doanh nghiệp huyện Chợ Đồn hoàn thành sẽ góp phần tạo thuận lợi hơn trong công tác quản lý hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản trên địa bàn./.

Thu Trang
Sign In