Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

(Cập nhật lúc: 14/06/2018 14:09:03 )

Ngày 13/6, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự (1994 - 2018). Đồng chí Lý Thái Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.


Các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai Pháp lệnh được nhận
Bằng khen của UBND tỉnh

Theo báo cáo, trong 24 năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác quốc phòng, quân sự. Nhờ đó, nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp, ngành và nhân dân được nâng lên rõ rệt, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định.

Toàn tỉnh hiện có 73 công trình quốc phòng và khu quân sự, trong đó cấp Bộ 9 công trình, cấp quân khu 12 công trình, cấp tỉnh, huyện, thành phố 52 công trình; 100% các công trình, khu quân sự được tổ chức trông coi bảo vệ, không xảy ra vụ việc nghiêm trọng phải xử lý; quá trình thực hiện bảo đảm có sự phối hợp chặt chẽ, đúng phân cấp giữa địa phương và đơn vị của Bộ, Quân khu trực tiếp quản lý; thường xuyên quán triệt nội dung của Pháp lệnh số 32-L/CTN ngày 19/5/1994 của Ủy ban Thường vụ quốc hội và các văn bản có liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng, khu dân sự đến từng đầu mối cơ quan, đơn vị, địa phương.

Cùng với việc củng cố hệ thống chính trị, đầu tư hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội, cấp ủy, chính quyền các cấp còn tích cực chỉ đạo và bảo đảm nguồn ngân sách cho đầu tư xây dựng các hạng mục công trình phục vụ quốc phòng, phục vụ dân sinh vừa bảo đảm cho quốc phòng khi có tình huống xảy ra. Đến nay, tỉnh đã triển khai thực hiện các hạng mục công trình quốc phòng với tổng kinh phí đầu tư trên 450,5 tỷ đồng, trong đó đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các xã (trụ sở UBND xã, trạm y tế xã…) và đầu tư xây dựng căn cứ chiến đấu cấp tỉnh, 02 căn cứ chiến đấu cấp huyện, 02 căn cứ hậu phương, 01 sở chỉ huy thống nhất cấp huyện; làm mới 35km đường cơ động vào khu vực căn cứ, xây dựng 09 trận địa phòng không. Toàn tỉnh hiện có 16 công trình đang thi công và hoàn thành đưa vào sử dụng…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lý Thái Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự là một trong những nội dung quan trọng trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo điều hành quản lý nhà nước về quốc phòng của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp. Công tác này đã được tỉnh và các đơn vị, địa phương trong tỉnh tổ chức thực hiện toàn diện theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác quốc phòng. Về định hướng thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục quán triệt tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nghị định của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Quân khu về công tác quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; chú trọng phát triển kinh tế - xã hội kết hợp chặt chẽ với củng cố quốc phòng an ninh. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, thường xuyên đánh giá tình hình xâm hại đến các công trình quốc phòng và khu quân sự trên địa bàn.

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 06 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự giai đoạn 1994 - 2018./.

Thu Trang
Sign In