Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Tổng kết Dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh Bắc Kạn năm 2019

(Cập nhật lúc: 09/01/2020 09:05:25 )

Ngày 08/01, UBND tỉnh tổ chức tổng kết Dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tỉnh Bắc Kạn năm 2019. Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo dự án CSSP tỉnh chủ trì hội nghị.

Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Dự án “Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ” (CSSP) do IFAD tài trợ tại tỉnh Bắc Kạn có 04 hợp phần với những nội dung quan trọng như: Xây dựng kế hoạch đầu tư chiến lược, lồng ghép thích ứng với biến đổi khí hậu; giao đất, giao rừng; hoạt động các nhóm sở thích, nông hộ, trang trại sản xuất nông nghiệp có khả năng sinh lời được kết nối với nguồn tài chính, thị trường; xây dựng cơ sở hạ tầng, tăng cường dịch vụ tài chính nông thôn, xúc tiến đầu tư kinh doanh nông, lâm nghiệp… Từ đó giúp nông hộ biết cách lập kế hoạch phát triển kinh tế; xây dựng ý tưởng, thực thi, giám sát, đánh giá dự án.

Trong năm 2019 đã xây dựng được 02 kế hoạch đầu tư chiến lược lợn đen, nghệ và 07 kế hoạch hành động chuỗi giá trị cấp huyện, xã (VCAP), thống nhất lựa chọn 08 ngành hàng tại 4 huyện để thí điểm xây dựng VCAP; xây dựng kế hoạch triển khai các lớp tập huấn nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu; thực hiện các hoạt động nâng cao năng lực, hỗ trợ các xã dự án cập nhật thông tin, lập kế hoạch kinh tế - xã hội vào phần mềm MOSEDP.

Ban Điều phối dự án đã chủ động phối hợp cùng đơn vị tư vấn giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp đảm bảo đúng tiến độ. Đến nay đã thực hiện đo giao xong huyện Ngân Sơn với diện tích 7.769ha; huyện Ba Bể 2.340ha; huyện Pác Nặm 2.243ha, còn 02 xã tiếp tục đo giao trong tháng 1/2020.

Thực hiện tài trợ cho 18 tổ hợp tác (THT) tại Giáo Hiệu, Bộc Bố (Pác Nặm) với tổng kinh phí 4.336 triệu đồng, nâng tổng số THT được tài trợ lên 45 THT, với 575 hộ được hưởng lợi, trong đó có 105 hộ nghèo, 119 hộ cận nghèo, 553 hộ dân tộc thiểu số.

Qua quá trình triển khai, dự án đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo từ tỉnh đến huyện, sự hỗ trợ kỹ thuật từ phía nhà tài trợ và sự phối hợp của các đơn vị thực thi và các đối tượng hưởng lợi. Đội ngũ lãnh đạo dự án và một số cán bộ đã tham gia thiết kế dự án nên hiểu rõ mục đích, mục tiêu và phương pháp tiếp cận của dự án.

Năm 2020, dự án đề ra mục tiêu xây dựng và trình phê duyệt 03 kế hoạch đầu tư chiến lược cho chuỗi giá trị chuối tây, gừng, dong riềng; thực hiện xây dựng ít nhất 15 bản kế hoạch nâng cấp chuỗi ngành hàng cấp huyện xã; triển khai các hoạt động nâng cao năng lực về biến đổi khí hậu và xây dựng sơ đồ vùng rủi ro thiên tai; thực hiện thí điểm việc lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội có sự tham gia theo định hướng thị trường cấp huyện; thực hiện xong hoạt động giao đất lâm nghiệp cho hộ gia đình và cá nhân với diện tích 17.000ha; duy trì và hỗ trợ thành lập mới các THT, ít nhất có 08 doanh nghiệp, THT, HTX được phê duyệt tài trợ...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnhnhấn mạnh đây là dự án hết sức quan trọng, giúp tỉnh nghèo như Bắc Kạn giảm nghèo, phát triển kinh tế tập thể khu vực nông thôn và hỗ trợ xây dựng nông thôn mới. Do vậy, trong thời gian tới, Ban Điều phối dự án cần phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị thực thi tổ chức triển khai các hoạt động của hợp phần dự án theo kế hoạch, đảm bảo đáp ứng tiến độ, chất lượng và kết quả mong đợi; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo đỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác triển khai thực hiện các hoạt động cụ thể của dự án; tăng cường nâng cao năng lực quản lý và thực hiện cho cán bộ của Ban Điều phối dự án các cấp, cán bộ quản lý cấp huyện, xã và đơn vị thực thi cấp tỉnh./.

Thu Trang
Sign In