Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

UBND tỉnh Bắc Kạn họp đánh giá công tác quý I/2018

(Cập nhật lúc: 05/04/2018 14:31:53 )

Ngày 04/4/2018, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải, UBND tỉnh Bắc Kạn đã họp giao ban về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2018.

Trong quý I/2018, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh nhìn chung ổn định. Cụ thể, trong sản xuất nông - lâm nghiệp, Chương trình xây dựng nông thôn mới, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các địa phương sản xuất vụ xuân và chuẩn bị các điều kiện trồng rừng năm 2018, tiếp tục chỉ đạo về công tác quản lý giống, vật tư sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi diện tích đất trồng lúa, ngô sang sản xuất các cây trồng có giá trị kinh tế cao; tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa theo Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 11/4/2017 của HĐND tỉnh. Đến ngày 20/3/2018, lúa xuân đã cấy 6.788ha, đạt 80% kế hoạch, bằng 96% so với cùng kỳ 2017; cây ngô trồng đạt 40% kế hoạch; cây thuốc lá đạt 88,6% kế hoạch; cây dong riềng đạt 69,4%. Về phát triển các cây trồng có giá trị cao, gắn với sản xuất hàng hóa, các địa phương đã xây dựng kế hoạch chuyển đổi 405ha đất trồng lúa, ngô sang các cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn, đạt 101% kế hoạch; tiếp tục trồng mới được 33ha cam, quýt và 05ha hồng không hạt; triển khai thực hiện thâm canh, đảm bảo an toàn thực phẩm với 200ha cam, quýt và 50ha hồng không hạt; triển khai xây dựng mô hình sản xuất chè theo hướng VietGAP 10ha và sản xuất an toàn hữu cơ 20ha chè tại huyện Chợ Đồn. Tình hình chăn nuôi phát triển ổn định; các ngành chức năng đã chuẩn bị cho công tác tiêm phòng định kỳ cho đàn gia súc, gia cầm và tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng đợt 1/2018 theo đúng kế hoạch. Tiến độ trồng rừng đạt khá, tổng diện tích đăng ký trồng rừng đạt 7.767ha, đạt 125% kế hoạch, trong đó, rừng trồng tập trung đã thiết kế được 2.516ha, đạt 97%; tổng số cây giống các loại đã gieo ươm tại các vườn ươm là hơn 11,94 triệu cây giống, hiện nay, cây giống sinh trưởng bình thường, đảm bảo chất lượng và nguồn gốc theo yêu cầu. Công tác quản lý bảo vệ rừng đã được tăng cường thực hiện, tình hình khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết thực hiện mục tiêu 08 xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới năm 2018; đồng thời thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các địa phương tập trung tổ chức thực hiện, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ.

Về xây dựng cơ bản, tổng vốn đầu tư phát triển năm 2018 được giao hơn 1.580 tỷ đồng, giải ngân đến ngày 15/3/2018 đạt hơn 271 tỷ đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp (tính theo giá so sánh 2010) trên địa bàn tỉnh đến hết tháng 3/2018 được 243,4 tỷ đồng, đạt 25,5% kế hoạch. Tình hình thị trường diễn ra sôi động, công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm bình ổn thị trường được tăng cường, đảm bảo giá cả ổn định. Thu ngân sách Nhà nước đạt 153,2 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, các hoạt động văn hoá thông tin, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi ở các địa phương với nhiều nội dung phong phú. Công tác y tế, giáo dục tiếp tục được triển khai đồng bộ theo kế hoạch. Tỉnh đã triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018 theo kế hoạch; công bố kết quả giảm nghèo của tỉnh năm 2017, theo đó, số hộ nghèo là 19.379 hộ, chiếm 24,5%, giảm 2,08% so với năm 2016 và số hộ cận nghèo là 9.658 hộ, chiếm 12,23%...

Trong quý II/2018, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành, địa phương tiếp tục tập trung chăm sóc cây trồng vụ xuân; tăng cường giám sát chất lượng giống cây trồng, vật nuôi trên địa bàn; tổ chức triển khai ký cam kết bao tiêu sản phẩm dong riềng giữa người dân và doanh nghiệp; chỉ đạo trồng rừng xong trước ngày 30/6/2018; tập trung hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại 8 xã điểm năm 2018; tiếp tục tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh; tăng cường giới thiệu và quảng bá sản phẩm; tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện các cấp học, bậc học; chủ động công tác phòng, chống dịch bệnh; tăng cường kiểm tra, thăm nắm tình hình lao động, việc làm tại các địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn; chỉ đạo các địa phương xây dựng kế hoạch giảm nghèo cụ thể gắn với chương trình phát triển sản xuất theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình 135 và các chương trình, chính sách giảm nghèo khác; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính...

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận vào những vấn đề như: Trong sản xuất nông nghiệp cần gắn với chất lượng, đầu ra cho sản phẩm; chú trọng phát triển cây ăn quả đặc sản, thế mạnh của địa phương; về lộ trình sáp nhập các lớp học, trường học; giải pháp chấn chỉnh tình trạng khai thác khoáng sản trái phép ở Chợ Đồn; công tác phòng chống thiên tai tại các địa phương trong mùa mưa bão; việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; khó khăn trong công tác thu ngân sách; công tác tổ chức, sắp xếp cán bộ, nhất là trong ngành y tế và giáo dục...

Văn phòng UBND tỉnh cũng đã báo cáo về tình hình chuẩn bị các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa IX; dự kiến các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa IX; báo cáo tình hình thực hiện các thông báo, kết luận của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải ghi nhận: Mặc dù còn nhiều khó khăn, song nhìn chung trong quý I, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh vẫn đạt khá. Cơ bản các chỉ tiêu đề ra đều đạt kế hoạch đề ra, trong đó tiến độ xây dựng nông thôn mới và xây dựng trường chuẩn, trạm chuẩn đều thực hiện theo đúng lộ trình; lĩnh vực văn hóa, y tế thực hiện tốt; vấn đề an sinh xã hội được quan tâm; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm...

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh nhận định: Trong quý I, tiến độ gieo trồng vụ xuân vẫn còn chậm so với kế hoạch; việc giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt thấp; công tác phát triển doanh nghiệp chưa đạt yêu cầu; tình hình tai nạn giao thông tăng cao so với cùng kỳ năm 2017…

Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm của quý II/2018, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các ngành, địa phương tập trung chỉ đạo hoàn thành tiến độ gieo trồng vụ xuân; chủ động các phương án phòng, chống hạn, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; phòng chống dịch bệnh cho chăn nuôi; nỗ lực hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới tại 08 xã điểm 2018, đặc biệt là các tiêu chí hộ nghèo, thu nhập bình quân; cùng đồng hành và thực hiện các giải pháp hữu hiệu để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; trong xây dựng cơ bản cần thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 13/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh, bảo đảm tiến độ giải ngân các công trình, dự án theo đúng kế hoạch; tổ chức hội nghị chuyên đề để bàn tìm giải pháp thúc đẩy du lịch phát triển; trong thu ngân sách, cần khai thác các nguồn thu bảo đảm thu đúng, thu đủ và tận thu; tiếp tục quan tâm công tác giảm nghèo; thường xuyên chỉ đạo các đơn vị, trường học tổ chức tốt ôn tập và chuẩn bị cho tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và xét tốt nghiệp THCS; cần chủ động công tác xã hội hóa y tế; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và những vụ việc bức xúc báo chí phản ánh ngay từ cơ sở.../.

Thu Cúc
Sign In