Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

UBND tỉnh Bắc Kạn họp thông qua các tờ trình, báo cáo trình Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh

(Cập nhật lúc: 19/06/2019 08:30:56 )

Trong 02 ngày 17, 18/6/2019, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức họp kiểm điểm nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và thông qua các tờ trình, báo cáo trình kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa, Phạm Duy Hưng, Đinh Quang Tuyên đồng chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tổng giá trị gia tăng 6 tháng đầu năm 2019 (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt trên 3.275 tỷ đồng, bằng 46,2% kế hoạch, trong đó: Khu vực Nông, lâm, ngư nghiệp ước đạt trên 852 tỷ đồng, tăng 1,96% so với cùng kỳ năm 2018; Khu vực Công nghiệp - Xây dựng cơ bản ước đạt trên 470 tỷ đồng, tăng 4,32%; Khu vực Dịch vụ ước đạt trên 1.787 tỷ đồng, tăng 07% so với cùng kỳ năm 2018. Giá trị gia tăng GRDP tăng 283,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018.

Cụ thể, trong sản xuất nông nghiệp, các địa phương đã tăng cường hướng dẫn người dân sản xuất nông - lâm nghiệp theo khung thời vụ và chuẩn bị các điều kiện trồng rừng năm 2019; chỉ đạo về công tác quản lý giống, vật tư sản xuất nông nghiệp; ưu tiên chuyển đổi các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao; chủ động phòng chống rét, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi... Qua đó, toàn tỉnh đã gieo cấy được 8.787ha lúa xuân, đạt 105% kế hoạch, năng suất ước đạt 55,47 tạ/ha, sản lượng ước đạt 48.745 tấn, đạt 106% kế hoạch, bằng 101% so với cùng kỳ; cây ngô gieo trồng được 8.908ha, đạt 99% kế hoạch, năng suất ước đạt 45 tạ/ha, sản lượng ước đạt 40.085 tấn, đạt 99% kế hoạch, bằng 101% so với cùng kỳ… Công tác chăn nuôi phát triển chậm, tổng đàn các loại vật nuôi giảm so với cùng kỳ năm 2018, đặc biệt là đàn lợn giảm mạnh do trên địa bàn tỉnh xảy ra dịch bệnh tả lợn Châu Phi. Công tác chuẩn bị cây giống được thực hiện tốt; diện tích rừng đã trồng được 3.626ha, đạt 63% kế hoạch. Chương trình xây dựng nông thôn mới được các cấp, các ngành tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt.

06 tháng đầu năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh ước đạt trên 582 tỷ đồng, bằng 45,5% kế hoạch, tăng 6,31% so với cùng kỳ năm 2018; giải ngân vốn xây dựng cơ bản dự kiến hết tháng 6/2019 được 373 tỷ đồng, đạt 36% kế hoạch; tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ ước đạt trên 2.751 tỷ đồng, bằng 45,4% kế hoạch, tăng 15,5% so cùng kỳ năm trước; tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 331 tỷ đồng, đạt 48,9% kế hoạch Trung ương giao, đạt 47,3% kế hoạch tỉnh giao, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2018...

Trong lĩnh vực văn hoá - xã hội, tỉnh tiếp tục chỉ đạo ngành chức năng, các địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 ở tất cả các bậc học. Công tác khám chữa bệnh được duy trì tốt. Hoạt động văn hoá thông tin, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi ở các địa phương với nhiều nội dung phong phú, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân trên địa bàn tỉnh. Tình hình an ninh - quốc phòng được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Cuộc họp đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ tháng 06 năm 2019; kết quả thực hiện Chương trình hành động tại Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 của UBND tỉnh.

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng đã đóng góp ý kiến về các dự thảo: Nghị quyết phân bổ chi tiết dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 chưa phân bổ và nguồn vốn dự phòng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết quy định các mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị quốc tế, đối tượng và mức chi tiếp khách trong nước của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức sử dụng ngân sách tỉnh Bắc Kạn; Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng (bổ sung) để thực hiện trong năm 2019; Nghị quyết quy định các khoản đóng góp và chế độ miễn, giảm đối với người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và áp dụng giá thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp; Nghị quyết về chính sách hỗ trợ hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn…

Cuộc họp cũng đã thông qua các dự thảo: Báo cáo dự kiến phương án phân bổ vốn đầu tư công năm 2020; Báo cáo về tình hình thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết  số 37-NQ/TW ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020; Báo cáo tổng kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW về xây dựng hợp tác xã kiểu mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải yêu cầu: Trong thời gian tiếp theo, các Sở, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019 đã đề ra.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Các dự thảo nghị quyết, báo cáo lần này hết sức quan trọng. Trong đó có nhiều số liệu cơ sở để các cấp, ngành xây dựng văn kiện chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Vì vậy, các cơ quan chuyên môn chủ động tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, khẩn trương hoàn thiện các tờ trình, dự thảo nghị quyết, báo cáo cho kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa IX…/.

Thu Cúc
Sign In