Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

UBND tỉnh họp bàn về Kịch bản tăng trưởng từng quý trên cơ sở mục tiêu tăng trưởng năm 2018

(Cập nhật lúc: 14/03/2018 21:01:38 )

Ngày 13/3/2018, UBND tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức họp bàn về Kịch bản tăng trưởng từng quý trên cơ sở mục tiêu tăng trưởng năm 2018. Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải chủ trì cuộc họp.

Trên cơ sở mục tiêu tăng trưởng năm 2018 đã được HĐND tỉnh thông qua về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2018, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành chuyên môn xây dựng kịch bản tăng trưởng theo từng quý cho các ngành, lĩnh vực cụ thể.

Theo báo cáo phương án tăng trưởng kinh tế theo quý năm 2018 tỉnh Bắc Kạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư, dự báo chỉ số giá tiêu dùng CPI năm 2018 của tỉnh cơ bản được giữ ở mức ổn định, CPI bình quân năm 2018 tăng 2,65% so với năm 2017 (bằng chỉ số giá năm 2017). Dự kiến thu ngân sách nhà nước trên địa bàn được 610 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch; chi ngân sách được 5.135,5 tỷ đồng, đạt 98,2% kế hoạch; dự kiến, giải ngân vốn xây dựng cơ bản được 1.304 tỷ đồng, đạt 92% kế hoạch. Dự báo năm 2018, GRDP khu vực nông nghiệp tăng trưởng 2,8%; khu vực công nghiệp tăng trưởng 5%; khu vực xây dựng tăng trưởng 4%; khu vực dịch vụ tăng 7,5% so với năm 2017.

Tại cuộc họp, các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương đã trình bày Kế hoạch tăng trưởng các quý I, II, III, IV năm 2018, trong đó trình bày chi tiết chỉ tiêu của từng lĩnh vực mà ngành phụ trách. Các đại biểu tham dự cuộc họp cũng đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến phân tích về những khó khăn, thuận lợi trong quá trình thực hiện các mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải yêu cầu Cục Thuế tỉnh khẩn trương hoàn thiện phương án thu ngân sách theo từng quý, có biểu mẫu theo từng khoản, mục thu để chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch; Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn chỉnh kịch bản tăng trưởng; các ngành liên quan trên cơ sở tiếp thu những ý kiến tại cuộc họp, tiếp tục xây dựng phương án tăng trưởng và đưa ra những giải pháp cụ thể đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng theo từng ngành, lĩnh vực.../.

Thu Cúc
Sign In