Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

UBND tỉnh họp chuẩn bị các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa IX

(Cập nhật lúc: 14/03/2019 10:13:42 )

Ngày 12 và 13/3/2019, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thông qua các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa IX. Đồng chí Lý Thái Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.


Các đại biểu tham dự phiên họp

Phiên họp đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết như: Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thành tích cao tỉnh Bắc Kạn; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết phê duyệt tổng số người làm việc trong các tổ chức sự nghiệp công lập, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2019; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc quy định một số cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh; Dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018-2020; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2013- 2020…

Đối với tờ trình, Dự thảo Nghị quyết thí điểm mở rộng đối tượng được hưởng chính sách học nghề nội trú là học sinh sinh viên, người dân tộc thiểu số không thuộc hộ nghèo, cận nghèo, có hộ khẩu thường trú tại các huyện 30a và các thôn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, các đại biểu đề nghị chỉnh sửa lại tên Nghị quyết cho phù hợp, mở rộng đối tượng, mức hỗ trợ giữ nguyên. Đối với dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 11/4/2017 của HĐND tỉnh, đại biểu đề nghị làm rõ căn cứ đưa ra mức hỗ trợ đối với cơ sở sản xuất miến dong và đóng góp ý kiến về mức hỗ trợ.


Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nông Quang Nhất trình bày dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 11/4/2017 của HĐND tỉnh

Các đại biểu cũng đóng góp ý kiến xem xét một số cơ chế hỗ trợ, chính sách khuyến khích đầu tư vào nông, lâm nghiệp phù hợp thực tế địa phương; điều chỉnh một số câu từ trong các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trước khi trình tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa IX.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải đề nghị các sở, ngành tiếp thu, chỉnh sửa hoàn thiện các dự thảo Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết theo ý kiến góp ý của các đại biểu. Các nội dung cần xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần khẩn trương thực hiện theo đúng thời gian quy định. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, đến ngày 15 tháng 3 phải hoàn thiện tất cả các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết gửi HĐND khảo sát để triển khai thực hiện các bước tiếp theo./.

Hương Lan
Sign In