Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

UBND tỉnh họp giải quyết một số nội dung liên quan đến ngành Y tế

(Cập nhật lúc: 26/06/2019 15:53:25 )

Ngày 24/6/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải đã chủ trì cuộc họp giải quyết một số nội dung liên quan đến ngành Y tế. Dự cuộc họp còn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng và lãnh đạo một số Sở, ngành liên quan.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong: Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, công tác tuyển dụng nhân sự của ngành Y tế; việc sử dụng biên chế sau khi sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm y tế cấp huyện; phương án sắp xếp bộ máy Trường Trung cấp Y; phương án sử dụng cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa cũ; định hướng phát triển Bệnh viện Y học cổ truyền và một số vướng mắc khác của ngành Y tế.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải yêu cầu: Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu cho Ban Cán sự Đảng, UBND tỉnh hướng giải quyết những vướng mắc liên quan đến công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy, cán bộ của Bệnh viện Đa khoa 500 giường, Sở Y tế, Trường Trung cấp Y; quy trình thi tuyển, tuyển dụng bác sỹ, nhân sự của ngành Y tế. Sở Y tế khẩn trương xây dựng phương án sắp xếp, sử dụng biên chế từ Trường Trung cấp Y chuyển sang Bệnh viện Đa khoa 500 giường, biên chế sau khi sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế cấp huyện; xây dựng kế hoạch tuyển dụng hợp đồng đối với Bệnh viện Đa khoa 500 giường… trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết. Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trạm Y tế đã được UBND tỉnh phê duyệt thực hiện năm 2019. Các Sở, ngành, đơn vị tùy theo chức năng, nhiệm vụ được giao đề xuất phương án sử dụng cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa cũ và các nội dung khác liên quan đến ngành Y tế./.

Thu Cúc
Sign In