Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

UBND tỉnh họp kiểm điểm nhiệm vụ 2 tháng đầu năm 2020

(Cập nhật lúc: 06/03/2020 16:47:03 )

Ngày 05/3/2020, UBND tỉnh tổ chức họp kiểm điểm nhiệm vụ 2 tháng đầu năm 2020; thông qua các tờ trình, báo cáo trình Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh. Đồng chí Lý Thái Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ các giải pháp ổn định và phát triển kinh tế, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, trong đó tập trung thực hiện nghiêm, đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. Kết quả trong 2 tháng đầu năm 2020, kinh tế - xã hội của tỉnh được duy trì ổn định, các chính sách chăm sóc người có công, an sinh xã hội trong dịp tết Nguyên đán được đảm bảo, mọi người, mọi nhà đều đón Xuân vui tươi, an toàn; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh chưa có người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Covid-19.

Triển khai Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020 đã được của UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 09/01/2020, đã có 36 các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố đã triển khai xây dựng Chương trình/kế hoạch hành động của đơn vị. Theo Chương trình hành động, UBND tỉnh đã giao 18 nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, địa phương phải hoàn thành trong 02 tháng đầu năm. Hiện nay, những nhiệm vụ UBND tỉnh giao đều đã được các đơn vị hoàn thành.

Phiên họp đã thông qua 07 dự thảo tờ trình, nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh, gồm các dự thảo: Nghị quyết quy định mức chi cho công tác theo dõi, đánh giá Bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Nghị quyết về danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án được quyết định đầu tư tron g năm 2020. Nghị quyết thông qua bảng giá đất định kỳ 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Nghị quyết quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025. Tờ trình về Dự thảo Nghị quyết phân bổ chi tiết vốn vay, vốn viện trợ, kinh phí sự nghiệp thuộc nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2020. Tờ trình về Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án công trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Tờ trình về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bắc Kạn.

Tại phiên họp lần này, các thành viên UBND tỉnh cũng đã thảo luận, đóng góp ý kiến đối với dự thảo Đề án phát triển thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2020 - 2030, định hướng đến năm 2045.

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Lý Thái Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả các đơn vị, địa phương đạt được trong 2 tháng đầu năm 2020; các đơn vị đã thực hiện khá tốt Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020 của UBND tỉnh. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh các nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới, gồm: Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ xuân 2020; tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tăng cường giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản; tập trung chỉ đạo thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra; tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện kế hoạch các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020; triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại các trường học, cơ sở giáo dục, điều chỉnh kế hoạch năm học 2019 - 2020 theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đảm bảo chương trình đào tạo theo quy định; chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao theo kế hoạch, hoàn thiện công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Bắc Kạn; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính nhà nước; thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; công tác tiếp công dân, giải quyết dứt điểm các vấn đề còn tồn tại, bức xúc trong nhân dân. Đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…

Đối với Đề án phát triển thành phố cần có đơn vị tư vấn đủ năng lực để lập Đề án và Đề án phải tổng thể bao quát chung không chỉ riêng về hạ tầng, bám sát quy hoạch đã được phê đuyệt để điều chỉnh cho phù hợp.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trên cơ sở các ý kiến góp ý của thành viên UBND tỉnh, các cơ quan được giao chủ trì soạn thảo các tờ trình, nghị quyết trình kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh sớm hoàn thiện lại hồ sơ gửi UBND tỉnh ký duyệt trình HĐND tỉnh./.

Hương Dịu
Sign In