Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

UBND tỉnh họp thông qua Tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh tháng 12/2019

(Cập nhật lúc: 31/10/2019 14:00:58 )

Ngày 30/10, UBND tỉnh đã tổ chức họp thông qua các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thường lệ tháng 12/2019 của HĐND tỉnh. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải và các Phó Chủ tịch Đỗ Thị Minh Hoa, Đinh Quang Tuyên chủ trì cuộc họp.

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Theo dự kiến, Kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh tháng 12/2019 sẽ thông qua 10 Nghị quyết và các báo cáo của UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận đối với các dự thảo Nghị quyết: Thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020; Dự thảo Nghị quyết thông qua Bảng giá đất định kỳ 5 năm (2020 - 2024) tỉnh Bắc Kạn; Dự thảo Nghị quyết quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh; Dự thảo Nghị quyết quy định về nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh; Dự thảo Nghị quyết thông qua chủ trương chuyển loại rừng đặc dụng sang rừng sản xuất tại các khu bảo tồn trên địa bàn tỉnh…

Kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải đề nghị các sở, ngành tiếp thu, chỉnh sửa các dự thảo tờ trình, dự thảo Nghị quyết gửi UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thẩm tra theo đúng thời gian quy định. Đối với các dự thảo báo cáo, đề nghị các thành viên ủy ban chuyển ý kiến góp ý để UBND tỉnh hoàn chỉnh báo cáo gửi HĐND tỉnh đảm bảo thời gian. Đề nghị các sở, ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chuẩn bị các nội dung Kỳ họp tháng 12 đảm bảo chất lượng./.

Hương Lan
Sign In