Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

UBND tỉnh họp về kịch bản tăng trưởng kinh tế và phương án thuế năm 2019

(Cập nhật lúc: 20/02/2019 16:48:59 )

Ngày 19/02/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải đã chủ trì cuộc họp với các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng, đơn vị liên quan để bàn thống nhất về kịch bản tăng trưởng và phương án thuế, chống thất thu thuế năm 2019.


Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư về nội dung kịch bản tăng trưởng từng quý năm 2019, dự báo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2019 của tỉnh cơ bản giữ ở mức ổn định; CPI bình quân năm 2019 tăng 2,36% so với bình quân năm 2018. Dự kiến thu ngân sách từng quý và cả năm sẽ đạt 100% kế hoạch đề ra (700 tỷ đồng); chi ngân sách nhà nước đạt 99,3% kế hoạch; giải ngân vốn đầu tư phát triển đạt 90%. Tăng trưởng khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản có khả năng đóng góp lớn cho việc tăng trưởng của cả nền kinh tế, tuy nhiên tăng trưởng khu vực công nghiệp gặp nhiều khó khăn do tác động của nhiều yếu tố. Dự báo năm 2018, khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng trưởng 3,5%; khu vực công nghiệp xây dựng tăng 5,9% (công nghiệp tăng 4%, xây dựng tăng 7%); khu vực dịch vụ tăng 7,9%.

Về phương án thuế năm 2019, để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2019, Cục Thuế tỉnh đã xây dựng phương án thu tối thiểu đối với từng lĩnh vực, khoản thu: Lĩnh vực khoáng sản dự kiến thu 150 tỷ đồng; xây dựng cơ bản (cả thu nợ) 65 tỷ đồng; thương mại, dịch vụ 66 tỷ đồng; sản xuất kinh doanh khác 190,5 tỷ đồng; các khoản thu liên quan đến đất đai (không bao gồm cả tiền thuê đất của doanh nghiệp) 81,9 tỷ đồng; đối với thuế thu nhập cá nhân, phí - lệ phí, thu khác ngân sách 123,6 tỷ đồng; thu xổ số kiến thiết 15 tỷ đồng…; đồng thời đưa ra lộ trình và các giải pháp thực hiện cụ thể.

Sau khi nghe các đại biểu dự họp thảo luận, phân tích những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế đối với từng lĩnh vực, Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ngành chức năng tính toán lại các số liệu tăng trưởng trên các lĩnh vực, đảm bảo khoa học, sát với điều kiện thực tế. Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện dự thảo kịch bản tăng trưởng, đề xuất các giải pháp hữu hiệu với quyết tâm cao nhất phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển kinh tế năm 2019 đã được HĐND tỉnh thông qua. Yêu cầu Cục Thuế tỉnh tập trung thực hiện các giải pháp về thu ngân sách năm 2019; khẩn trương trình UBND tỉnh phê duyệt phương án ấn định thuế trong lĩnh vực khoáng sản năm 2019./.

Bích Huệ
Sign In