Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

UBND tỉnh họp với ngành chức năng và doanh nghiệp để rà soát, thống nhất phương án xây dựng kế hoạch sản xuất công nghiệp năm 2019

(Cập nhật lúc: 15/03/2019 08:33:33 )

Chiều ngày 14/3/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên đã chủ trì cuộc họp rà soát phương án xây dựng kế hoạch sản xuất công nghiệp năm 2019, làm cơ sở hoàn thiện kịch bản tăng trưởng năm 2019. Có trên 20 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp khai thác; công nghiệp chế biến, chế tạo; công nghiệp điện, nước trên địa bàn tỉnh tham dự cuộc họp.

 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Theo báo cáo của Sở Công Thương, kết quả sản xuất các sản phẩm công nghiệp chủ yếu năm 2018 cơ bản đều hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch giao. Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất công nghiệp năm 2019, Sở Công Thương, Cục Thống kê tỉnh đã làm việc với các doanh nghiệp để có đánh giá cụ thể về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của các doanh nghiệp; đề nghị từng doanh nghiệp đăng ký, cam kết sản lượng sản phẩm, tiến độ đạt được trong từng quý năm 2019. Theo đó, giá trị sản xuất công nghiệp (tính theo giá so sánh năm 2010) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019 ước đạt 1.270.863 triệu đồng, tăng 9,12% so với năm 2018.

Tại cuộc họp, các doanh nghiệp đã báo cáo, làm rõ thêm về tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị; đề nghị lãnh đạo tỉnh và các ngành chức năng của tỉnh quan tâm cùng giải quyết, tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp như vấn đề về lao động; nguồn nguyên liệu phục vụ cho sản xuất chế biến lâm sản, khoáng sản; việc tiêu thụ sản phẩm; về thuế…; đồng thời cũng tỏ rõ quyết tâm sẽ khắc phục khó khăn, phấn đấu đạt được sản lượng sản phẩm và giá trị sản xuất đã đăng ký.  

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên đã yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, cân đối lại tỷ lệ % giá trị sản xuất giữa ngành công nghiệp và xây dựng cần đạt được năm 2019 để kịch bản tăng trưởng đảm bảo tính thực tế, khả thi. Yêu cầu Sở Công Thương phối hợp với các ngành chức năng liên quan, UBND các huyện, thành phố rà soát lại các cơ cở sản xuất, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh có doanh thu lớn để có số liệu dự báo về giá trị sản xuất công nghiệp năm 2019 một cách đầy đủ nhất. Đồng chí cũng đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, sự đóng góp tích cực của các doanh nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; chia sẻ với những khó khăn của doanh nghiệp, đồng thời chỉ đạo các ngành chức năng tập trung xem xét, giải quyết những vướng mắc cho doanh nghiệp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao năng lực quản lý nhà nước, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ để hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển sản xuất, thực hiện tốt mọi nghĩa vụ đối với Nhà nước, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019./.

Bích Huệ
Sign In