Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

UBND tỉnh kiểm tra công tác giảm nghèo tại huyện Ngân Sơn

(Cập nhật lúc: 06/06/2019 16:53:03 )

Ngày 4/6,  đồng chí Đinh Quang Tuyên- Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng NTM; tình hình thực hiện các dự án đầu tư năm 2019 trên địa bàn huyện Ngân Sơn.

 Theo báo cáo của UBND huyện Ngân Sơn, từ đầu năm 2019 đến nay đã thực hiện các dự án giảm nghèo đúng tiến độ. Trong đó, đối với tiểu dự án “Hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các huyện nghèo” gồm thực hiện duy tu bảo dưỡng 07 công trình và 01 công trình chuyển tiếp nguồn vốn năm 2018, với tổng mức đầu tư trên 1,5 tỷ đồng; tiểu dự án “Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn, các thôn đặc biệt khó khăn” hiện các công trình đang thi công đúng tiến độ, giải ngân đạt 48,45%; tiểu dự án “Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo các xã đặc biệt khó khăn, các thôn đặc biệt khó khăn” đã hỗ trợ 19 hộ nuôi gà ri lai, với kinh phí 225 triệu đồng…

Đồng chí Đinh Quang Tuyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Huyện đã giải quyết vốn vay ưu đãi cho 2.288 hộ nghèo, với trên 86 tỷ đồng; 488 hộ cận nghèo, với trên 19 tỷ đồng; 49 hộ mới thoát nghèo, với gần 2 tỷ đồng và cho vay vốn học sinh, sinh viên, sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, giải quyết việc làm… Đồng thời, các chính sách hỗ trợ sản xuất, dạy nghề, tạo việc làm, giáo dục đào tạo, y tế, nhà ở, trợ giúp pháp lý và các chính sách an sinh xã hội khác cũng được quan tâm, chú trọng. Về thực hiện các dự án đầu tư năm 2019, các đơn vị chủ đầu tư trên địa bàn huyện đã thực hiện đúng theo quy định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Ngân Sơn còn một số khó khăn, hạn chế như: Tiến độ lập hồ sơ dự án của Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế trong chương trình 30a của một số xã còn chậm; công tác giao vốn, phân bổ vốn, thủ tục xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng cũng là nguyên nhân dẫn đến giải ngân chậm…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên ghi nhận những kết quả đạt được của huyện Ngân Sơn trong công tác thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, trong thời gian tới các sở, ban ngành tỉnh và huyện Ngân Sơn cần tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ giảm nghèo của Trung ương, của tỉnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức nhân dân; huyện tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc giải ngân cho các công trình; xem xét tăng hoặc giảm số vốn đầu tư cho các dự án 30a; quan tâm đến nguồn nhân lực có chất lượng cho cấp xã. Đồng chí cũng đề nghị huyện Ngân Sơn cần xem xét tổng thể các danh mục đầu tư trong năm 2020 và cần tăng cường đôn đốc kiểm tra các dự án được đầu tư trong năm 2019...

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên cùng đoàn đã đi kiểm tra thực địa tại một số xã của huyện Ngân Sơn./.

Theo baobackan.org.vn
Sign In