Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

UBND tỉnh làm việc với Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND

(Cập nhật lúc: 03/07/2018 14:55:58 )

Chiều ngày 02/7/2018, UBND tỉnh làm việc với Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2017 - 2020 theo Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 11/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phương Thị Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nông Văn Chí - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hoàng Thu Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện các ban HĐND tỉnh, một số sở, ngành liên quan.


Đ/c Phương Thị Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo triển khai và tuyên truyền Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh. Các chỉ tiêu của Nghị quyết được chú trọng thực hiện. Tỉnh cũng quan tâm chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa, vay vốn ngân hàng theo Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND cho các HTX và tiếp cận các chính sách khác.

Theo đánh giá của các đại biểu tại buổi làm việc, đến nay, nhiều chỉ tiêu đã được thực hiện theo kế hoạch, tuy nhiên một số chỉ tiêu chưa đạt yêu cầu đề ra. Nguyên nhân do một số xã chưa thực sự vào cuộc giúp các HTX, Tổ hợp tác, trang trại, trong việc định hướng xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, còn có HTX hoạt động không hiệu quả. Bên cạnh đó một số Hợp tác xã, Tổ hợp tác, gia trại khó tiếp cận nguồn vốn do năng lực quản trị còn hạn chế, thiếu tài sản thế chấp, một số phương án kinh doanh chưa có tính khả thi…

Trên cơ sở kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND, các đại biểu đã đề xuất, kiến nghị giải pháp khắc phục đảm bảo thực hiện có hiệu quả, đáp ứng mục tiêu của Nghị quyết đã đề ra.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nông Văn Chí - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định: Trong 01 năm qua, Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND đã được triển khai thực hiện lồng ghép với nhiều chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh, song hiệu quả chưa cao. Để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành liên quan nghiên cứu việc triển khai thực hiện Nghị quyết đảm bảo cho các HTX tiếp cận được một cách thuận lợi nhất. Phải có kế hoạch tổng thể để thực hiện Nghị quyết theo từng năm. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - cơ quan tham mưu thực hiện Nghị quyết cần rà soát lại các chỉ tiêu, đề xuất kiến nghị việc thực hiện cho hiệu quả. Đối với các kiến nghị của Đoàn giám sát HĐND tỉnh, đồng chí đề nghị các cơ quan chuyên môn tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện.

Đồng chí Phương Thị Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cũng cho rằng, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành đã quan tâm triển khai thực hiện Nghị quyết, tuy nhiên kết quả chưa đạt như mong muốn. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị trong thời gian tới, UBND tỉnh cần chỉ đạo thực hiện một số nội dung: Tăng cường công tác tuyên truyền các nội dung của Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND; tăng cường công tác phối hợp trong chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết, đồng thời kiểm tra việc tổ chức thực hiện để đảm bảo Nghị quyết thật sự đi vào cuộc sống./.

Hương Lan
Sign In