Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

UBND tỉnh sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” 6 tháng đầu năm 2018

(Cập nhật lúc: 11/07/2018 10:28:58 )

Ngày 10/7/2018, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa chủ trì Hội nghị.


Quang cảnh Hội nghị

         Từ đầu năm 2018 đến nay, thực hiện Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018 - 2020, Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố để giới thiệu, triển khai và khởi động Đề án; tổ chức 08 buổi tuyên truyền tại các địa phương cho cán bộ phòng, ban, các tổ chức kinh tế, hợp tác xã, nhóm sở thích, hộ kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn tỉnh về mục đích, ý nghĩa, mục tiêu của Đề án; tổ chức điều tra thống kê các sản phẩm truyền thống trên địa bàn để xây dựng cơ sở dữ liệu ban đầu về thực hiện Đề án; tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ được lựa chọn vào hệ thống tổ chức Đề án… Cùng với đó, đơn vị chức năng cũng đã tổ chức hướng dẫn cho cán bộ lãnh đạo địa phương, các tổ chức kinh tế về chu trình triển khai, cách thức đăng ký sản phẩm tham gia Đề án, kết quả, đợt 01 đã có 66 tổ chức, cá nhân với 69 sản phẩm đăng ký tham gia, trong đó có 42 sản phẩm đạt yêu cầu tham gia Đề án.

          Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện Đề án. Đa số các đại biểu đều cho rằng: Mặc dù công tác triển khai Đề án đã nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh, song đây là chương trình mới nên các đơn vị, địa phương đều chưa có nhiều kinh nghiệm trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện; việc bố trí nguồn lực và nhân lực để thực hiện Đề án còn gặp nhiều khó khăn; công tác tuyên truyền chưa hiệu quả, nhận thức của các hợp tác xã trong thực hiện OCOP còn hạn chế…

          Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa nhấn mạnh: Mục đích thực hiện Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) tỉnh Bắc Kạn là gắn với phát triển sản xuất hàng hóa, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp nhằm phát triển kinh tế khu vực nông thôn, nâng cao thu nhập đời sống cho nhân dân. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo trong quá trình triển khai thực hiện Đề án. Trong thời gian tiếp theo, các địa phương tiếp tục phối hợp với đơn vị chức năng tổ chức đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ và các chủ thể, các tổ chức kinh tế trong thực hiện Đề án; đẩy mạnh công tác tuyên truyền thường xuyên, liên tục về ý nghĩa, mục đích, nội dung Đề án đến đông đảo người dân để thu hút được ngày càng nhiều tổ chức kinh tế tham gia Đề án; chủ động bố trí, lồng ghép các nguồn vốn, phân công cán bộ phụ trách theo dõi, thực hiện các hoạt động của Đề án…

          Đối với các Sở, ngành liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Tiếp tục phối hợp đơn vị tư vấn tổ chức tập huấn nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ cơ sở nòng cốt làm OCOP; tổ chức đánh giá, phát triển, hoàn thiện sản phẩm đăng ký và củng cố, nâng cao năng lực cho tổ chức kinh tế tham gia Đề án; chủ động xây dựng kế hoạch triển khai Đề án OCOP năm 2019; bố trí nguồn kinh phí để thực hiện công tác khuyến công, xúc tiến thương mại, đẩy mạnh phát triển sản xuất hàng hóa, quảng bá các sản phẩm địa phương; lựa chọn, xây dựng mô hình thôn, bản kiểu mẫu về phát triển sản phẩm nông nghiệp gắn với du lịch, bảo vệ môi trường; chú trọng công tác đào tạo nghề gắn với phát triển sản phẩm địa phương; tích cực tham mưu, đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực hoạt động cho các hợp tác xã…/.

Thu Cúc
Sign In