Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

UBND tỉnh tăng cường công tác chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội

(Cập nhật lúc: 19/11/2019 15:57:32 )

Trên cơ sở Kế hoạch năm 2019 và các mục tiêu đặt ra, thực hiện sự phân công thống nhất, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo, điều hành sát sao, toàn diện tất cả các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Quyết liệt trong công tác chỉ đạo

Trong quá trình chỉ đạo, điều hành, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch đã triển khai kịp thời, đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và luôn chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, đồng thời chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương xây dựng Chương trình, kế hoạch cụ thể thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 và tích cực triển khai, đôn đốc thực hiện để đảm bảo hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải kiểm tra tiến độ công trình thủy điện Thác Giềng, thành phố
Bắc Kạn

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. UBND tỉnh đã ban hành, chỉ đạo thực hiện và tiếp tục thực hiện các Chương trình, Đề án như: Chương trình, chính sách phát triển công nghiệp đến hết năm 2020, định hướng đến năm 2025; Đề án nâng cao hiệu quả quản lý quy hoạch, thăm dò, khai thác, chế biến, vận chuyển và tiêu thụ khoáng sản, chống thất thu ngân sách từ hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2017-2020 trong năm 2019; Đề án thống nhất về công tác tổ chức và phục vụ các hội nghị của cấp ủy trong đảng bộ tỉnh; Đề án phát triển nông nghiệp hàng hóa đến năm 2020; Đề án mỗi xã phường một sản phẩm (OCOP); triển khai thực hiện Đề án số 09-ĐA/TU ngày 13/9/2018 của Tỉnh ủy về việc chuyển đổi vị trí công tác đối với lãnh đạo cấp phòng và tương đương…

UBND tỉnh đã tổ chức các hội nghị trọng tâm như Hội nghị chuyên đề phát triển các ngành, lĩnh vực, Hội nghị sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh… Bên cạnh đó, UBND tỉnh duy trì chế độ họp theo đúng quy định; tổ chức giao ban hằng tháng, hằng quý và đột xuất để xử lý những vấn đề phát sinh; tập trung chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các ngành, địa phương.

Kết quả đạt được khá toàn diện

Nhờ triển khai thực hiện tốt công tác chỉ đạo điều hành nên tỉnh ta đã đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Trong đó có 29/32 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Tổng giá trị gia tăng theo giá hiện hành ước đạt 10.747 tỷ đồng, đạt 100,12% kế hoạch; GRDP bình quân đầu người đạt 34,2 triệu đồng, đạt 104,8% kế hoạch, tăng 2,4 triệu đồng so với năm 2018. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Tổng sản lượng lương thực có hạt 175.432 tấn, đạt 100% kế hoạch. Lương thực bình quân đầu người đạt 559 kg/người/năm.

Tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2019 đạt trên 175.400 tấn, bằng 100% kế hoạch

Năm nay, ngành chăn nuôi bị ảnh hưởng lớn bởi dịch Tả lợn Châu phi, phải tiêu hủy hơn 1.100 tấn. UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt các giải pháp phòng chống, đến nay đã có 40 xã, phường, thị trấn công bố hết dịch và có 30 xã, phường, thị trấn đã qua 30 ngày không phát sinh thêm ổ dịch mới. Tỉnh đang chỉ đạo triển khai tái đàn lợn để nhân dân phát triển kinh tế, khôi phục lại ngành chăn nuôi.

Bên cạnh đó, Chương trình nông thôn mới tiếp tục dành được nhiều nguồn lực từ các cấp ngành và nhân dân. Dự kiến đến hết năm 2019, tỉnh có thêm 07 xã về đích nông thôn mới, đạt 116,7% kế hoạch, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 22 xã; bình quân mỗi xã đạt 11,7 tiêu chí.

Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản được chú trọng triển khai. UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nghiêm các giải pháp quản lý đầu tư công, tập trung giao vốn ngay từ đầu năm để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án. Dự ước giải ngân cả năm đạt 89,8% kế hoạch.

Cùng với đó, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thu ngân sách nhà nước; phê duyệt Đề án ấn định thuế trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, đồng thời ban hành kế hoạch cụ thể và giải pháp chống thất thu ngân sách nhà nước năm 2019. Kết quả thu ngân sách đạt khá, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2019 ước đạt 700 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch Trung ương giao, đạt 100% kế hoạch tỉnh giao, tăng 8,7% so với năm 2018.

Ngành Du lịch tiếp tục có những dấu hiệu khả quan. Du khách đến với Bắc Kạn ngày một tăng. Tổng doanh thu dịch vụ du lịch ước đạt 347 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2018.

Các nhiệm vụ đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước được triển khai thực hiện đồng bộ và quyết liệt. Tỉnh đã thực hiện Đề án thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh thành Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2019. UBND tỉnh cũng đã trình HĐND tỉnh thông qua Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021 và Đề án sáp nhập thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân giai đoạn 2019-2020... Hiện nay Bộ Nội vụ đã thẩm định và trình Chính phủ xem xét trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Bắc Kạn.

Các hoạt động văn hóa xã hội được quan tâm triển khai. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019 được quan tâm. Dự ước năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2 đến 2,5% so với năm 2018, đạt kế hoạch đề ra. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh trong năm 2019 vẫn còn một số tồn tại hạn chế. Trong lĩnh vực Nông, lâm nghiệp, chỉ tiêu diện tích một số cây nông nghiệp chưa đạt kế hoạch; dịch tả lợn Châu Phi bùng phát và lây lan nhanh dẫn đến số lượng đàn lợn sụt giảm; Tình hình khai thác lâm sản, chặt phá chưa được ngăn chặn dứt điểm; Sản xuất công nghiệp còn nhiều khó khăn, một số dự án công nghiệp chế biến khoáng sản sản xuất chưa ổn định, liên tục; Công tác thu hút các doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp chưa có kết quả cụ thể; năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp và khả năng tiếp cận khoa học kỹ thuật, công nghệ mới của đa số các doanh nghiệp công nghiệp còn hạn chế.

Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đã được quan tâm, chỉ đạo sát sao tuy nhiên việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng chưa có nhiều chuyển biến…

Phấn đấu thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch năm 2020

Trên cơ sở đánh giá những kết quả và những hạn chế còn tồn tại, UBND tỉnh đã đề ra các giải pháp thực hiện trong năm 2020, trong đó tập trung chỉ đạo khắc phục dứt điểm các tồn tại, hạn chế trong quá trình chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019.

Tiếp tục chỉ đạo điều hành thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; triển khai đồng bộ các Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế xã hội năm 2020.

Cùng với đó là chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Đồng thời tiếp tục chỉ đạo các sở, ban ngành và các địa phương thực hiện tốt các Đề án, Chương trình, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đã được UBND tỉnh phê duyệt, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Chỉ đạo thực hiện tốt các Kết luận, Thông báo của Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020./.

Hương Lan
Sign In