Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2020

(Cập nhật lúc: 07/01/2020 08:30:56 )

Ngày 06/01/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2020; công bố kết quả DCCI năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Du - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Dự điểm cầu tại các địa phương có Thường trực UBND, lãnh đạo các ban, ngành cấp huyện, thành phố; lãnh đạo các xã, phường, thị trấn.

Quang cảnh Hội nghị

Trong năm 2019, cấp ủy, chính quyền và các ngành đã nỗ lực, chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trên mọi lĩnh vực; tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực. Tổng giá trị gia tăng GRDP (theo giá so sánh năm 2010) đạt trên 7.100 tỷ đồng, tăng trưởng 5,5% so với năm 2018, trong đó: Khu vực Nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 2,06%; khu vực Công nghiệp - Xây dựng tăng 9,63% và khu vực Dịch vụ tăng 6,43%. Tổng giá trị gia tăng theo giá hiện hành đạt trên 11.150 tỷ đồng, bằng 113% kế hoạch; GRDP bình quân đầu người đạt 38,7 triệu đồng, tăng 3,3 triệu đồng so với năm 2018. Sản xuất nông lâm nghiệp ổn định, từng bước chuyển dần sang sản xuất hàng hóa, an ninh lương thực được bảo đảm; chương trình xây dựng nông thôn mới được thực hiện có hiệu quả; công nghiệp tăng trưởng khá; hoạt động thương mại, dịch vụ, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt kết quả cao; thu ngân sách đạt khá, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, dân tộc, tôn giáo, môi trường đảm bảo thực hiện; quốc phòng an ninh được giữ vững.

Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế năm 2019 chưa đạt kế hoạch đề ra; sản lượng một số cây trồng, vật nuôi ngành nông, lâm nghiệp đạt thấp; sản xuất công nghiệp còn khó khăn; tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm; tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia chậm, đặc biệt là thực hiện các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị; các dự án sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo…

Phát huy kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, tồn tại, năm 2020, UBND tỉnh đề ra mục tiêu phấn đấu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (theo giá so sánh năn 2010) phấn đấu đạt 6,8%, trong đó nông - lâm nghiệp - thủy sản tăng 3,5%, công nghiệp - xây dựng tăng 9%, dịch vụ tăng 7,8%. Tổng giá trị gia tăng đạt 1.458 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng/người/năm. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 716 tỷ đồng.

Tiếp tục phát triển nông, lâm nghiệp gắn với sản xuất hàng hóa; tháo gỡ khó khăn và phát triển công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp chế biến; tăng cường quản lý đầu tư công; nâng cao chất lượng dịch vụ, du lịch; tăng cường công tác xúc tiến đầu tư; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội…

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các ngành chức năng đưa ra các giải pháp thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm về phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp; phát triển sản xuất công nghiệp; phát triển du lịch; giải pháp chỉ đạo bảo đảm tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản; phát triển Chính phủ điện tử và Cách mạng công nghiệp 4.0 trên địa bàn; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chỉ số hài lòng của người dân; định hướng sắp xếp tổ chức bộ máy và chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp. Hội nghị cũng dành nhiều thời gian trao đổi về những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và giải pháp thực hiện mục tiêu năm 2020.

Nhân dịp này, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã công bố kết quả khảo sát, xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành và huyện thành phố (DDCI) tỉnh Bắc Kạn năm 2019 của các địa phương, sở, ngành. Kết quả, Sở Tư pháp tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng khối sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh với 75,32 điểm, xếp cuối là Thanh tra tỉnh với 56,06 điểm. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn đứng đầu khối các cơ quan ngành dọc của Trung ương trên địa bàn tỉnh với 71,89 điểm, xếp cuối là Bảo hiểm Xã hội tỉnh với 53,06 điểm. Đối với các địa phương, dẫn đầu là huyện Bạch Thông với 73,77 điểm, xếp cuối là huyện Ba Bể với 53,81 điểm.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Du phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Du nhấn mạnh: Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XI; năm tiến hành tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng... Vì vậy, toàn hệ thống chính trị và chính quyền các địa phương cần ra sức phấn đấu, khẩn trương đề ra và chủ động, tích cực triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác năm 2020 với những cơ chế, chính sách, biện pháp mạnh mẽ, phù hợp với thực tế, có tính khả thi cao.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Các ngành, địa phương đặc biệt chú trọng thực hiện hiệu quả các giải pháp cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa, đẩy mạnh thực hiện Chương trình OCOP gắn với xây dựng nông thôn mới; tập trung nguồn lực cho các xã phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2020; triển khai các giải pháp ổn định thị trường, xúc tiến phát triển thương mại, dịch vụ, đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các nhà máy, cơ sở sản xuất công nghiệp; tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội…

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải yêu cầu Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các đại biểu, sở, ngành, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy để hoàn chỉnh Báo cáo tóm tắt chỉ đạo điều hành và Chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2020 để ban hành vào ngày 09/01.  Đồng thời tất cả các ngành, địa phương, đặc biệt là những đơn vị đứng cuối vị trí xếp hạng chỉ số DDCI cần phải chủ động đưa ra kế hoạch, giải pháp cụ thể nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong năm 2020./.

Thu Cúc
Sign In