Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Công nhận kết quả 06 đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2019

(Cập nhật lúc: 29/11/2019 11:04:33 )

Năm 2019, ngành Khoa học công nghệ của tỉnh thực hiện 25 đề tài/dự án, trong đó có 08 đề tài/dự án triển khai năm 2019, 17 đề tài/dự án chuyển tiếp.

Từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh đã có các Quyết định công nhận kết quả nghiệm thu 06 đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2019; cụ thể gồm:

(1) Đề tài “Ứng dụng khoa học - công nghệ trong phát triển một số loài lan rừng quý, có giá trị kinh tế cao tại Bắc Kạn”;

(2) Dự án “Ứng dụng khoa học công nghệ tổ chức sản xuất, chế biến và tiêu thụ chè Shan tuyết tại xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn”;

(3) Đề tài “Nghiên cứu thử nghiệm, xây dựng lò sấy thuốc lá tiết kiệm nhiên liệu, nâng cao chất lượng thuốc lá sau sấy”;

(4) Đề tài “Khảo nghiệm tuyển chọn một số giống lúa chất lượng cao, năng suất khá, phù hợp với điều kiện tỉnh Bắc Kạn”;

(5) Dự án “Xây dựng mô hình quản lý, chăm sóc sức khỏe người dân tại cộng đồng bằng sổ sức khỏe điện tử”;

(6) Dự án “Xây dựng mô hình Hợp tác xã kiểu mới trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ một số sản phẩm hàng hóa trong sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Bắc Kạn”.

Các đề tài, dự án này sau khi được nghiệm thu, công nhận sẽ được triển khai ứng dụng và nhân rộng kết quả thực hiện theo quy định tại Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 29/8/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn./.     

Bích Huệ

Tin bài mới:


Đẩy mạnh triển khai các dự án công nghệ và áp dụng vào thực tế góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp( 26/11/2019 08:25:39)

Tuyển chọn được 02 giống lúa mới phù hợp với điều kiện tỉnh Bắc Kạn( 21/11/2019 16:45:30)

Phê duyệt bổ sung danh mục dự án khoa học và công nghệ triển khai năm 2020( 20/11/2019 13:58:10)

Giải pháp “Cải tiến lò sấy gỗ” đạt giải Nhì tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ 5, năm 2018 - 2019 ( 18/11/2019 14:35:00)

Nghiệm thu dự án: “Xây dựng mô hình Hợp tác xã kiểu mới trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ một số sản phẩm hàng hóa trong sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Bắc Kạn”( 06/11/2019 15:06:55)

Dự án: “Ứng dụng khoa học công nghệ tổ chức sản xuất, chế biến và tiêu thụ chè Shan tuyết tại Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn” góp phần nâng cao giá trị chè Shan tuyết địa phương( 30/10/2019 10:34:08)

Phê duyệt danh mục đề tài, dự án khoa học và công nghệ năm 2020( 28/10/2019 16:15:22)

Tổng kết Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ 5 (2018 - 2019)( 25/10/2019 15:39:38)

Nghiệm thu Đề tài “ Khảo nghiệm tuyển chọn một số giống lúa chất lượng cao, năng suất khá, phù hợp với điều kiện sinh thái tỉnh Bắc Kạn”( 26/09/2019 14:30:40)

Họp Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ 5( 12/09/2019 15:42:52)

Sign In