Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Đẩy mạnh triển khai các dự án công nghệ và áp dụng vào thực tế góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp

(Cập nhật lúc: 26/11/2019 08:25:39 )

Những năm qua, tỉnh Bắc Kạn đã tập trung triển khai nhiều đề tài/dự án khoa học công nghệ và áp dụng vào thực tế nhất là các dự án ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp của tỉnh để có thể cạnh tranh, khẳng định thương hiệu trên thị trường, góp phần nâng cao giá trị, hiệu quả sản xuất cho người dân.

Trong giai đoạn 2016 đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai 25 đề tài, dự án thuộc lĩnh vực nông, lâm nghiệp. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được triển khai bám sát nhiệm vụ kinh tế, chính trị của địa phương, giải quyết kịp thời các vấn đề bức thiết của tỉnh, nhiều kết quả nghiên cứu ứng dụng đã tạo động lực và là cơ sở cho việc định hướng phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; từng bước khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên của tỉnh trong sản xuất và đời sống, bước đầu tạo thành vùng sản xuất hàng hóa có giá trị, góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, ổn định trật tự an toàn xã hội của địa phương. Một số đề tài/dự án tiêu biểu đã được triển khai như: “Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật chủ yếu nhằm nâng cao năng suất, chất lượng Hồng không hạt tại Bắc Kạn”, “Ứng dụng khoa học và công nghệ phát triển cây cam sành Bắc Kạn”, “Xây dựng mô hình sản xuất quýt bền vững theo hướng VietGAP”; “Ứng dụng KHCN tổ chức sản xuất, chế biến và tiêu thụ chè Shan tuyết tại xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn”; “Mở rộng mô hình trồng cam Xã Đoài theo hướng ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018 - 2021” …

Diện tích quýt sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP đang được mở rộng

Được sự đồng ý của UBND tỉnh, từ tháng 8/2016 đến 8/2018, Viện Nghiên cứu rau quả Trung ương đã chủ trì thực hiện Dự án “Xây dựng mô hình sản xuất quýt bền vững theo hướng VietGAP” tại 03 xã: Quang Thuận, xã Dương Phong huyện Bạch Thông và xã Rã Bản huyện Chợ Đồn. Dự án hướng đến mục tiêu là ứng dụng quy trình kỹ thuật VietGAP trong canh tác và sau thu hoạch, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm và tạo ra vùng sản xuất bền vững cho sản phẩm quýt Bắc Kạn, nâng cao thu nhập cho người dân. Sau 02 năm triển khai thực hiện, Dự án đã xựng được mô hình 30 ha sản xuất quýt theo hướng VietGAP tại 3 xã trong vùng chỉ dẫn địa lý (mỗi xã 10 ha). Theo đánh giá sơ bộ, năng suất đã tăng lên trên 15% so với sản xuất đại trà, sản phẩm đạt các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm theo hướng VietGAP. Mô hình bảo quản quả trên cây diện tích 0,2 ha và bảo quả sau thu hoạch sản phẩm 1 tấn quả đã kéo dài thời gian thu hoạch, góp phần nâng cao thu nhập cho người trồng. Dự án đã hỗ trợ thành lập 1 Hợp tác xã đầu mối phân phối, tiêu thụ sản phẩm tại xã Rã Bản, huyện Chợ Đồn. Sau khi kết thúc Dự án, cùng với các mô hình khuyến nông khác, diện tích sản xuất quýt theo hướng VietGAP đã được người dân các địa phương vùng trồng quýt mở rộng. Đến nay, toàn tỉnh đã có gần 90ha cam, quýt đạt tiêu chuẩn VietGAP, tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

Mô hình sản xuất rau công nghệ cao tại xã Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn

Năm 2016, tỉnh đầu tư hơn ba tỷ đồng thực hiện Dự án “Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau tại thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn”. Dự án xây dựng ba mô hình, gồm: Sản xuất rau ăn quả trên hệ thống thủy canh bán tuần hoàn; Sản xuất rau trong nhà vòm che cao; Sản xuất rau ngoài đồng, trồng trái vụ dưới vòm che thấp. Kết quả, mô hình trồng rau ăn quả (dưa thơm, cà chua bi) theo hệ thống thủy canh bán tuần hoàn trong nhà lưới bán kiên cố cho thu nhập từ 900 triệu đến 1,3 tỷ đồng/ha/vụ. Trồng rau ăn lá (xà lách, cải ngọt, cải ngồng) trên giá thể hữu cơ trong nhà lưới đa năng đạt 700 triệu đồng/ha/vụ. Trồng rau ăn lá, rau ăn quả trên nền đất cho thu nhập 290 triệu đồng/ha/vụ. Mô hình trồng rau trái vụ dưới vòm che thấp đạt từ 120 đến 270 triệu đồng/ha/vụ. Sản phẩm làm ra sạch, được thị trường đón nhận.

Năm 2017, UBND tỉnh đã cho phép Viện Khoa học Kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc triển khai Dự án “Ứng dụng khoa học công nghệ tổ chức sản xuất, chế biến và tiêu thụ chè Shan tuyết tại Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn” nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất chè Shan hàng hóa thông qua việc tổ chức sản xuất nguyên liệu chè theo VietGAP, chế biến, tiêu thụ sản phẩm và quảng bá thương hiệu tại xã Bằng Phúc. Sau hơn 02 năm triển khai thực hiện (tháng 1/2017 - 6/2019), dự án đã hoàn thành các nội dung, mục tiêu đề ra. Dự án đã xây dựng được mô hình sản xuất nguyên liệu đạt tiêu chuẩn VietGAP với quy mô 10ha và mô hình sản xuất nguyên liệu theo hướng hữu cơ với quy mô 20ha. Năng suất tăng từ 194,1-243,8%, chất lượng nguyên liệu tốt. Hiệu quả sản xuất nguyên liệu tăng 270,8% đối với mô hình VietGAP và tăng 214,7% đối với mô hình hữu cơ. Không chỉ giúp người dân xã Bằng Phúc tiếp cận được công nghệ sản xuất mới nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm mà Dự án đã thiết kế logo, xây dựng thành công nhãn hiệu tập thể cho chè Shan tuyết Bằng Phúc.

Thành công của các đề tài/dự án khoa học công nghệ những năm qua đã giúp tỉnh có 06 sản phẩm được xây dựng và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, trong đó có 02 sản phẩm nông nghiệp được xây dựng và bảo hộ Chỉ dẫn địa lý (Hồng không hạt, Quýt Bắc Kạn); 4 sản phẩm được bảo hộ Nhãn hiệu tập thể (Gạo Bao thai Chợ Đồn, Miến dong Bắc Kạn, Gạo nếp Khẩu nua lếch Ngân Sơn, chè Shan tuyết Bằng Phúc).

Với mục tiêu đẩy mạnh sản xuất hàng hóa theo nhu cầu của thị trường, tập trung phát triển sản xuất những sản phẩm nông sản có thể mạnh của địa theo hướng sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn tiến tới sản xuất các sản phẩm đạt tiêu chuẩn OGANIC, tỉnh Bắc Kạn đã, đang và sẽ tiếp tục triển khai các đề tài/dự án khoa học công nghệ và ứng dụng vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp của tỉnh./.

Hương Dịu

Tin bài mới:


Tuyển chọn được 02 giống lúa mới phù hợp với điều kiện tỉnh Bắc Kạn( 21/11/2019 16:45:30)

Phê duyệt bổ sung danh mục dự án khoa học và công nghệ triển khai năm 2020( 20/11/2019 13:58:10)

Giải pháp “Cải tiến lò sấy gỗ” đạt giải Nhì tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ 5, năm 2018 - 2019 ( 18/11/2019 14:35:00)

Nghiệm thu dự án: “Xây dựng mô hình Hợp tác xã kiểu mới trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ một số sản phẩm hàng hóa trong sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Bắc Kạn”( 06/11/2019 15:06:55)

Dự án: “Ứng dụng khoa học công nghệ tổ chức sản xuất, chế biến và tiêu thụ chè Shan tuyết tại Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn” góp phần nâng cao giá trị chè Shan tuyết địa phương( 30/10/2019 10:34:08)

Phê duyệt danh mục đề tài, dự án khoa học và công nghệ năm 2020( 28/10/2019 16:15:22)

Tổng kết Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ 5 (2018 - 2019)( 25/10/2019 15:39:38)

Nghiệm thu Đề tài “ Khảo nghiệm tuyển chọn một số giống lúa chất lượng cao, năng suất khá, phù hợp với điều kiện sinh thái tỉnh Bắc Kạn”( 26/09/2019 14:30:40)

Họp Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ 5( 12/09/2019 15:42:52)

Phê duyệt thuyết minh và dự toán kinh phí thực hiện đề tài: Phục tráng giống bí thơm Ba Bể( 19/08/2019 21:54:28)

Sign In